BVD konstateret i Sønderjylland

Der er blevet konstateret BVD i en malkekvægsbesætning med tilhørende kviehotel i Sønderjylland.

En malkekvægbesætning med 240 køer og tilhørende kviehotel ved Sommersted i Sønderjylland er konstateret smittet med BVD. Smitten er konstateret ved rutinemæssig undersøgelse af blodprøver, udtaget ved slagtning.

Besætningen har den seneste tid solgt tyrekalve til fem forskellige besætninger.

Blodprøveundersøgelser i oprindelses- og kontaktbesætningerne er iværksat og forventes afsluttet i næste uge.

Smittekilden er endnu ukendt og der er ikke konstateret nogen umiddelbar sammenhæng med andre kendte inficerede besætninger.

Der vil blive udarbejdet en handlingsplan for sanering i samarbejde mellem besætningsejeren, den praktiserende dyrlæge, den lokale rådgivere, Fødevareregionen og Videncentret for Landbrug, Kvæg. 

Læs også