Økologiske Kredsløbslandbrug på Sjælland

Den 3. juli bliver tre sjællandske landbrug indviet som demonstrationsbrug for et nyt landbrugskoncept, Økologisk Kredsløbslandbrug.

Tre sjællandske landbrug skal bane vej for mere liv og miljø på landet. Det sker den 3. juli hvor de indgår i Økologisk Kredsløbslandbrug.

Tanken bag er, at man har færre dyr pr. hektar jord, er selvforsynende med foder og gødnig, og har et ekstra fokus på at reducere tabet af næringsstoffer. Der ud over skulle projektet gerne skabe mere beskæftigelse og liv i landdistrikterne.

- Økologisk Kredsløbslandbrug skal være et bæredygtigt alternativ til det intensive landbrug, som specielt findes i landene i den vestlige del af Østersøregionen, men også til de mindre brug i de tidligere Østlande, som står over for en markant strukturudvikling i de kommende år, siger BERAS-koordinator Leif Bach Jørgensen fra det Økologiske Råd.

 

Undgå bræmmer

De tre sjællandske gårde i projektet er, Stengården i Bregnerød, Skovlygård i Jystrup og Krogagergård i Fjenneslev.

- Vi håber, vi kan være med til at gøre en forskel ved at udvikle vores landbrug i en mere bæredygtig retning, og invitere andre til at se hvordan vi gør. Jo mere vi kan udbrede kendskabet til den måde, vi dyrker landbrug på, jo større er chancerne for at vi kan sikre et godt miljø til fremtidens generationer, siger Kirsten Forsingdal, der er medejer af Krogagergård.

- Hvis alle landbrug var Økologiske Kredsløbslandbrug som på disse tre gårde, kunne vi undgå al snak om braklægning i bræmmerne langs vandløbene og om vandplaner, supplerer hendes mand, Bjarne Krog.

 

De sjællandske gårde

De tre sjællandske gårde i projektet er alle økologiske og udmærker sig blandt andet ved, at en af dem har eget gård-supermarked, en fokusere på lokal afsætning til private, institutioner med videre, og en anden har egen slagterafdeling.

Der ud over har alle de tre gårde et alsidigt dyrehold.

Gårdene skal blandt andet danne rammen for oplysningsarrangementer, kurser og konferencer om nye dyrkningsmetoder.

Ud over de tre sjællandske gårde, som er med i projektet, er der gårde med i hele Nord- og Østeuropa.

 

Bag projektet

Projektets omdrejningspunkt er det truede vandmiljø i Østersøen.

Bag projektet er organisationen Beras, som tilbyder løsninger gennem omlægning til Økologisk Kredsløbslandbrug, hvor man inddrager hele fødekæden fra landbruger til forbruger.

Projektet er støttet af EU via Baltic Sea Regional Programmer, og de danske aktiviteter får desuden støtte fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Det Økologiske Råd er dansk koordinator for projektet, og Økologisk Landsforening og Økologisk Rådgivning er med som danske partnere.

Læs også