Landbrugets Finansieringsbank godkendt i EU

EU – Kommissionen har i ondsags officielt godkendt, at der ikke er statsstøtte involveret i Landbrugets Finansieringsbank.

Med EU-godkendelsen af Landbrugets Finansieringsbank er den sidste hindring for bankens etablering ryddet af vejen. Erhvervsministeriet har forklaret  bankens oprettelse over for EU–Kommissionen med, at den primært skal bidrage til at stabilisere mindre pengeinstitutter med en stor landbrugseksponering og dermed må ses i forlængelse af de tidligere bankpakker til håndtering af finanskrisen. Og der er ingen statsstøtte i Finansiel Stabilitets medvirken i banken.

- Det er meget tilfredsstillende, at Erhvervsministeriet så hurtigt har fået ryddet denne usikkerhed af vejen. Det er et stort skridt på vejen mod bankens tilblivelse, at EU har godkendt rammerne for bankens arbejde, siger Niels Jørgen Pedersen, formand i Landbrug & Fødevarer.

Han forklarer, a nu er der så tilbage, at de hjemlige forberedelser færdiggøres.

- Vedtægtsgrundlaget er næsten på plads. Men bankens kapitalgrundlag kan i praksis først være endelig etableret sidst i september. Og aktiekapitalen skal være indbetalt, før banken kan få sin licens. I mellemtiden arbejdes der ihærdigt med de praktiske gøremål samt den endelige færdiggørelse af de administrative bestemmelser for banken, siger Niels Jørgen Pedersen, formand i Landbrug & Fødevarer.

Der vil blive afholdt orienteringsmøder for bankerne, foreningerne og rådgiverne i august/september.

Læs også