Nye muligheder for biogas i Thy

Det nye energiforlig giver nye muligheder for et økonomisk bæredygtigt biogasanlæg i Thy.

Derfor inviterer LandboThy alle interesserede landmænd til informationsmøde tirsdag den 26. juni kl. 19.30 i Videncenter Thy-Mors.
 
- Biogas i Thy kan måske blive en attraktiv produktionsgren for den enkelte landmand, siger Michael Riis, afdelingsleder Planter & Miljø i LandboThy.
 
– Målet med mødet den 26. juni er – hvis der er interesse - at samle en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for et bæredygtigt økonomisk samarbejde om et biogasanlæg i Thy – en vision, der med nye tilskudsregler synes at være en mere realistisk mulighed.
 
 
Økologi i samarbejde
 
Aftenen byder på indlæg om gødningsvirkning med afgasset gylle, de nye muligheder for biogas og en orientering om arbejdet med etablering af et økologisk biogasanlæg samt mulighederne for at udbygge det planlagte økologiske anlæg med en konventionel linje.
 
Biogas kan udvindes af mange forskellige biomasser som roer, majs, kløvergræs og husdyrgødning af enhver art. Mødet er derfor for alle landmænd med interesse i at levere biomasse til et kommende anlæg.
 
Bruno Sander, der er sekretariatsleder i Brancheforeningen for biogas, informerer om tilskudsmulighederne i det nye energiforlig, oplyser om fordele og giver gode råd til, hvordan et anlæg bør opbygges for at give den bedst mulige økonomi.
Hans Jørgen Kristensen, formand i Thy Øko Energi, kommer med en åben invitation til alle konventionelle landmænd. Thy Øko Energi er allerede langt med planerne om et biogasanlæg i Thy, men ser muligheder i at etablere et større anlæg med både en økologisk og konventionel linje. En sådan model vil give store synergifordele, og de nødvendige fælles etableringsomkostninger kan fordeles på flere.
 
Thy Øko Energi har allerede gjort en stor del af forarbejdet blandt de lokale politikere. Det betyder, at anlæggets placering og kommunens opbakning til projektet allerede er på plads.

Læs også