25 procent af de fynske søer står fortsat i bokse

Ikke alle fynske svineproducenter når at blive 2013 klar

Kravet om løsgående søer nærmer sig, men det er ikke sikkert, at alle fynske svineproducenter når at blive klar. Det vurderer chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen, Centrovice. Han anslår, at cirka 25 procent af de drægtige søer fortsat står i boks, og at mellem 15 og 20 procent af bedrifterne endnu ikke har nået at tilpasse sig EU’s nye dyrevelfærdskrav, som træder i kraft 1. januar 2013.

- Jeg tror ikke, alle svineproducenterne når at blive klar, og nogen når det måske kun lige akkurat til skæringsdatoen, vurderer den fynske chefkonsulent, som peger på, at nogle landmænd har haft svært ved at få finansieret deres projekter, og andre venter fortsat på en miljøgodkendelse.

Anmelderordningen, der ellers skulle gøre det lettere for svineproducenterne at blive 2013 klar, fordi man med den kan bygge ny stald under hensyn til dyrevelfærd uden at skulle igennem den helt store godkendelsesprocedure, bliver ifølge Jan Brochstedt Olsen fortolket lidt forskelligt af de fynske kommuner, og det har resulteret i nogle afslag.

- Det drejer sig om projekter, vi har sendt ind for landmænd, som skal opfylde 2013 kravene, fortæller han, og dem er vi nødt til at påklage, fordi vi er uenige med de pågældende kommuners tolkning af reglerne i anmelderordningen. Hvis Natur og Miljøankenævnet ikke kommer med en hurtig afgørelse, kan det blive svært for de pågældende landmænd at være klar til løsgående søer til tiden. 

 

Problemer med finansieringen

Bankernes manglende vilje til at finansiere de nødvendige projekter har også været et problem for nogle svineproducenter.

- En del landmænd har ønsket at udvide og dermed fremtidssikre deres bedrifter i forbindelse med tilpasningen til 2013 kravene, men det er der ikke ret mange, som har fået lov til. Det har været nødvendigt at arbejde hårdt med kreditorerne for at få en løsning på plads. Det gør også, at der er nogen, som er ved at være bagefter med tilpasningen, fortæller Jan Brochstedt Olsen. Han tilføjer, at projekterne typisk ikke er blevet finansieret af realkreditten, men af bankerne – måske kombineret med vækstkaution.

Det betyder også, at mange svineproducenter ikke har kunnet vælge den for dem optimale løsning.

- De fleste har skullet bygge noget til. Andre har haft plads i bestående stalde eller inddraget en lade, så de ikke skulle ud og bygge nyt for at klare tilpasningen. Der er også nogen, som har valgt at reducere dyreholdet. De har eksempelvis taget hver anden række bokse ud af den gamle stald og indrettet den til så mange løsgående søer, som der nu er plads til, fortæller Jan Brochstedt Olsen.

 

Fælden klapper 1. januar

Den fynske konsulent vurderer, at der er andre steder i landet, hvor svineproducenterne har haft lettere ved at få tilpasningen til 2013 kravene finansieret, fordi man her ikke har haft et bankkrak at slås med som det fynske med Fionia Banks forlis, der har haft negative konsekvenser for mange fynske landmænd.

- De fynske svineproducenter har nok ikke haft helt den samme økonomiske bevægelsesfrihed som svineproducenter i andre dele af landet, vurderer Jan Brochstedt Olsen, som håber, at der vil blive vist forståelse for de landmænd, som af forskellige grunde, for eksempel fordi de har ventet på en miljøgodkendelse eller finansiering af deres projekter, ikke når at blive helt klar til 2013 kravene på skæringsdatoen.

- Men, understreger han, den officielle udmelding fra Miljøstyrelsen er, at landmænd, der ikke opfylder kravene til løsgående drægtige søer 1. januar, vil blive politianmeldt.

Læs også