Asmildkloster laver mentorordning for de studerende

Ny mentorordning skal bringe Agrarøkonomstuderende og landmænd tættere sammen med det formål, at forhindre unge nyetablerede i at ende i øko

Asmildkloster Landbrugsskole har oprettet en mentorordning for skolens Agrarøkonomer, for på den måde at bringe virkeligheden tættere på skolearbejdet.

Landmand Tage Knudsen fra Tjele er en af mentorerne, og han var ikke i tvivl, da han blev spurgt, om han ville stille sig til rådighed.

- Jeg synes, at det er utrolig spændende at være med til at præge de unge mennesker i den retning, som jeg mener, er den rigtige. I min hverdag møder jeg unge landmænd, som har været i gang som selvstændige i 1½ - 2 år og allerede er kommet i store problemer. Jeg er sikker på, at de problemer kunne have været undgået, hvis man havde haft en erfaren landmand i ryggen, som man kunne vende tingene med. Så hvis jeg kan være med til at hjælpe dem godt i gang, så stiller jeg gerne op, siger Tage Knudsen.

Tage Knudsen har taget den agrarøkonomstuderende Steffan Svendsen under sine vinger, og han har på skolen arbejdet med en opgave omkring turnaround for et landbrug, og derfor var det nærliggende, at han fik Tage Knudsen som mentor, da han i flere omgange har hjulpet andre landmænd med at lave en turnaround.

- Jeg har lært en masse af ham i forhold til turnaround af landbrug. Han kunne jo fortælle om, hvordan det fungerer i praksis, og hvilke faktorer der spiller ind i forhold til økonomien, produktionsforhold og ledelse. Det gav mig nogle værktøjer til at se på en bedrift med andre øjne, forklarer Steffan Svendsen.

Det er økonomilærer på Asmildkloster Landbrugsskole Christian Schulin-Zeuthen, der har sat ordningen på skinner.

- Vi har mærket et ønske fra de studerende i forhold til at relatere den viden, vi arbejder med på skolen og så til det virkelige liv. Derfor lavede vi mentorordningen, og den skal vi nu for alvor have sparket i gang. Meningen er, at den studerende og mentor skal mødes fem til 10 gange. Det indebærer, at der også er opbakning fra landmændene her i området, så det håber vi at få, siger Christian Schulin-Zeuthen.

En af de studerende som har fået sig en mentor er Steffen Dahl Pedersen som også læser til agrarøkonom, og han er glad for den nye ordning.

- Jeg har haft stort udbytte af møderne med min mentor. Tingene bliver mere virkelige. På skolen sidder vi med tal og regnskaber og beregner os frem til nogle muligheder og ideer, dem kan vi tage med ud til mentoren og få det diskuteret igennem med en landmand, som står midt i det hele. Selve mødet planlægger jeg med dagsorden og spørgsmål til diskussion, dermed kommer man dybere ned i tingene og får det løftet op på et højere niveau. Et af de emner vi har haft oppe, er praktisk ledelse, og her kan jeg lære af hans ledelseserfaring. Jeg håber, at jeg i fremtiden kan fastholde forbindelsen til min mentor, fortæller Steffen Dahl Pedersen, der har svin som speciale.

Læs også