Koncentrationen af kvælstof i drænvand skal frem i lyset

På tirsdag vil pressen blive præsenteret for friske drænvandsprøver, der viser, at der i områder af landet er så lav en kvælstofkoncentration, at der ikke vil være nogen effekt af de vandplaner, der nu skal implementeres, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Resultater af nye prøver af drænvand fra landbruget viser, at der i områder af landet er så lav en kvælstofkoncentration, at der ikke vil være nogen effekt af de vandplaner, der nu skal implementeres.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer, der i løbet af vinteren i hele landet sammen med medlemmer, rådgiverne i Skejby og Aarhus Universitet har fået indsamlet og analyseret 239 prøver af drænvand fra landbrugsområder.

- For eksempel vil en del af de 140.000 ekstra efterafgrøder kun give en minimal reduktion af udledningen af kvælstof, og derfor ikke gavne vandmiljøet. Landbruget vil dermed blive pålagt helt unødvendige omkostninger, oplyser organisationen.

Målingerne af drænvandskoncentrationen er sket på initiativ af landmænd, som gerne vil kende størrelsen af tabet af kvælstof fra egne marker, og ikke blot som et gennemsnit af forskellige teoretiske modelberegninger.

Lave N-koncentrationer
Prøverne er udtaget tre gange i løbet af efteråret og vinteren af landmanden selv eller af en planteavlskonsulent. Videncentret for Landbrug har organiseret prøveudtagningen og opgjort resultaterne.

Aarhus Universitet har bistået med vejledning om, hvor tit og hvordan prøverne skal udtages, og har også gennemført de kemiske analyser.

- Resultaterne af drænvandsmålingerne viser generelt lave koncentrationer af kvælstof i drænvandet, men variationen mellem marker og områder er stor, pointerer Landbrug & Fødevarer.

Fremlægges for pressen
Måleresultaterne vil blive fremlagt for pressen på tirsdag kl. 10 hos LandboNord i Brønderslev.

- På pressemødet vil vi præsentere resultatet af målingerne og sætte fokus på, hvilke konsekvenser de bør få for den fremtidige miljøindsats.

- Både på landsplan og for Nordjylland, der er det område, hvor der er taget forholdsvis flest prøver, lyder det.

Læs også