Sydfynsk nationalpark ind i slutfasen

Tre sydfynske kommuner har sendt en ansøgning til miljøministeren om etablering af en nationalpark.

Det er nu op til miljøminister Ida Auken, om Sydfyn får en nationalpark. Tre sydfynske kommuner, Svendborg, Fåborg-Midtfyn og Assens, sendte i mandags en ansøgning til miljøministeren om etablering af en nationalpark i det sydfynske område.

Modstanden mod projektet er imidlertid markant, og formanden for Foreningen for Nationalpark-skeptikere, Sydfyn, gårdejer Bent Juul Sørensen, Ærø, håber, at miljøministeren kommer til samme resultat som i forbindelse med Nationalpark Skjern Å, der i fredags blev opgivet på grund af manglende enighed blandt de lokale kræfter.

- Det glæder mig, at Ida Auken og forligskredsen bag Nationalparkloven, som rummer alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, lytter til lokalbefolkningen, før de åbner flere nationalparker i Danmark, siger Bent Juul Sørensen, der forventer samme lydhørhed fra miljøministeren i forbindelse med ansøgningen fra de tre sydfynske kommuner.

Bred folkelig modstand
Den sydfynske skeptikerforening har dog ikke tænkt sig at se passivt til, mens miljøministeren træffer sin afgørelse. På foreningens generalforsamling i Svendborg i mandags besluttede bestyrelsen at trække »det røde kort« og gå til Ida Auken og resten af forligsgruppen bag Nationalparkloven for at synliggøre den brede folkelige modstand mod det sydfynske nationalparkprojekt.

»Det røde kort« er et landkort over Det Sydfynske Øhav, som nationalparkskeptikerne fik lavet i 2010, og som viser lodsejernes holdning til en nationalpark. Modstanden er stor, og kortet er meget rødt, idet lodsejerne takker nej til nationalparken i cirka 90 procent af de udpegede arealer. Mange byfolk siger også nej, påpeger skeptikerforeningens formand.

Han understreger samtidig, at der undervejs i nationalparkprocessen er kommet mange spændende ideer til aktiviteter, som nemt kan realiseres uden etablering af en nationalpark.

- Sydfyn har mange muligheder for udvikling, men vi mangler personer med respekt for lokalbefolkningen, som kan samle folk om nogle fælles tiltag. Ansvaret ligger imidlertid hos den enkelte vælger, siger Bent Juul Sørensen.

Læs også