Landmændene skal til dyrskue

Flere professionelle landmænd på pladsen. Det er ønsket fra udstillerne på Det Fynske Dyrskue, og derfor får alle landboforeningsmedlemmer i år to fribilletter.

Der var tæt ved 60.000 gæster på Det Fynske Dyrskue sidste år. Og det selv om de fynske maskinhandlere og deres store traktorer og maskiner ikke var det sædvanlige trækplaster. Forud for skuet meddelte de, at fremadrettet kun ville udstille hvert andet år under hensyntagen til økonomien, samt udbyttet ved at opstille stand i de tre dage i Odense.

- Naturligvis var vi ovenud tilfreds med besøgstallet, men selvfølgelig ser vi gerne, at alle med tilknytning til landbruget er med ved årets altoverskyggende fynske begivenhed. Derfor har vi henover vinteren haft et møde med de ti maskinforretninger, som ikke var med i fjor.

Positiv dialog
Dialogen var positiv hele vejen rundt, lyder det fra ledergruppen hos arrangørerne, Fynsk Landbrugs Eventforening, henholdsvis formanden Niels Rasmussen, og de dyrskueansvarlige Gitte Bech og Mette Dyhr Truelsen.

- Vi har noteret os alle forslag og kritikpunkter. Man ønsker ændrede åbningstider, gerne så søndagen undgår. Med det store publikumstal - selv sidste år, hvor skuet lå i pinsen - ønsker vi ikke at rykke på åbningsdagene. Men blandt andet lørdag aften er der ingen krav til, at standene er åbne. Et andet kritikpunkt er fraværet af en del af de aktive fynske landmænd, som er maskinforretningernes primærkunder. Det forholder vi os naturligvis til, og derfor vil vi internt i landboforeningerne gøre alt for, at landmændene i sagens natur er blandt de besøgende, understreger Niels Rasmussen.

- Vi ved, fortsætter han, at alle fynske landmænd er stolte over dyrskuet. Men de skal også selv komme, og vise erhvervets ansigt.

Fribilletter
Derfor har de to foreninger bag Fynsk Landbrugs Eventforening, henholdsvis Patriotisk Selskab og Centrovice, besluttet at hvert medlem op til årets skue får tilsendt to gratis billetter.

Også med andre tiltag håber arrangørerne, at der bliver fuld opbakning blandt udstillerne fremover. Således vil alle fynske kommuner, boligforeninger og andre i den grønne sektor blive tilbudt gratis entré om fredagen.

- De er også indkøbere af traktorer og andre grej hos maskinforretningerne, og derfor vil det denne dag være oplagt at fokusere også denne besøgsgruppe. I det hele taget lægger vi op til, at udstillerne får mulighed for kundearrangementer under dyrskuet, for eksempel tilbud om servering eller benyttelse af dyrskuets restaurant, lyder det fra arrangørerne.

Det bliver et kæmpe skue

Der er lagt op til en spækket dyrskueplads, når Det Fynske Dyrskue 2012 løber af stablen fredag, lørdag og søndag den 15., 16 og 17. juni. Således er det strømmet ind med tilmeldinger fra udstillere, og alt tegner til en udsolgt plads i de tre dage.

Som noget nyt i år vil der være en energiudstilling på skuet, ligesom fødevaremarkedet bliver mere markant.

- Energi er jo et meget varmt emne i disse år, ligesom vi håber at kunne sætte endnu mere fokus på de mange fødevarer, som produceres af landbruget og hos gartnerne og de mange øvrige producenter, ikke mindst på Fyn, siger dyrskueansvarlige Gitte Bech.

Hun håber, at producenterne, gårdbutikker og andre udbydere har lyst til at møde og sælge til det store publikum i de tre dage.

Overdækket
- Det koster faktisk kun 1.700 kroner for en stand i alle tre dage på fødevaremarkedet, eller madskuet, som vi vil kalde det store, separate område. Vi stiller vi telt og øvrige faciliteter til rådighed, og ønsker man kun at prøve en enkelt dag, så er der også mulighed for det.

Gitte Bech fortæller, at madskuet som noget nyt i år vil være overdækket, og at Arla ligesom de foregående år også vil være på plads i Odense med deres store stand.

Dyrskueformanden Niels Rasmussen beklager i den sammenhæng, at den anden store landmandsejede virksomhed, Danish Crown, desværre igen i år glimrer med deres fravær.

Til gengæld viser SPF-Danmark sædvanen tro grise på Det Fynske Dyrskue.

Selve tilmeldingen af dyr til skuet samt til det store børnedyrskue starter den 19. marts på www.detfynskedyrskue.dk. Her vil også kunne læses mere om de mange spændende tiltag og programpunkter ved årets fynske dyrskue.

   

Læs også