Dyrlæge: Nultolerance i dyrevelfærdskontrollen er helt uden sund fornuft

Minkdyrlæge Ivan Christiansen har i denne uge vidnet i retten i en sag om en minkavler, der er anklaget for at have overtrådt dyrevelfærdsloven. En sag dyrlægen kalder meget principiel.

Kontrollanter skal blive bedre til at stikke fingeren i jorden, når de aflægger besøg hos landmænd.

Det mener minkdyrlæge Ivan Christiansen, der driver Pelsdyrrådgivningen.dk.

I denne uge var han indkaldt til at vidne ved retten i Hjørring i en sag, hvor Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold, ved et kontrolbesøg hos en minkavler i efteråret sidste år, fandt en mink, der måske havde lungebetændelse, og en mink, der havde et sår på brystet. Begge mink havde tidligere været behandlet med antibiotika.

Anklagerens påstand var, at minkavleren, der er en af Ivan Christiansens kunder, havde udsat minken med mulig lungebetændelse for uforsvarlig behandling ved ikke straks at have aflivet minken eller konsulteret en dyrlæge. Anklagerens anden påstand var, at minkavleren havde udsat minken med sår på brystet for unødig lidelse ved ikke at have foranstaltet passende behandling af minken i form af rettidig aflivning, eller isolation og behandling af minken.

Minkavleren risikerer nu en bøde på cirka 5.000 kroner.


Helt urimeligt

En bøde Ivan Christiansen i så fald finder helt urimelig. Han var selv på besøg på den pågældende minkavlers farm blot en måned før kontrolbesøget, og finder skønnene, som minkavleren har foretaget i sagen, helt korrekte.

- Det lyder jo meget fint politisk set, når Fødevarestyrelsen melder ud, at de laver velfærdskontrol med nultolerance. De fleste af os ved dog godt, at der er ikke ret meget, der kan tåle en nultolerance. Uanset hvad du gør, og jo finere målestok, som du bruger, så vil der altid kunne findes en eller anden form for tolerance, siger Ivan Christiansen.

Han fortæller, at sådan hænger det naturligvis også sammen på minkfarme. I en minkfarm med måske 12.000-14.000 dyr vil man nemlig altid kunne finde et eller andet, hvis man går det hele minutiøst igennem.

- Det er selvfølgelig sørgeligt, at det er sådan, men sådan er det altså også i en børnehave eller en folkeskole. Løber man alle børnene igennem, så finder man nok også nogle, som har behov for briller, har et sår på knæet, har lus eller måske har halsbetændelse, siger Ivan Christiansen.

 

I den perfekte verden

Ifølge ham er hele kontrolsystemet i dag simpelthen rykket for langt ud og blevet alt for rigidt. Som det er nu, kan ingen sige sig 100 procent fri for ikke at have kommet til at overtræde reglerne på et eller andet tidspunkt.

Ivan Christiansen mener, at skal tingene blive bedre, er der nu behov for, at kontrollanterne får mere forstand på, hvad det er, som de kontrollerer, og man er samtidig simpelthen nødt til at hæve overliggeren og sige, at der er noget, som kan gå igennem kontrollen, før der bliver lavet en politianmeldelse.

- Jeg synes, at man bør begynde at se tingene lidt mere overordnet og i et bredere perspektiv. Når kontrollanter kommer ind på en minkfarm for eksempel, så skal de først og fremmest se på, om tingene overordnet er i orden, og om minkavleren er motiveret for at gøre noget ved dyrevelfærden. Det kræver dog, at det er folk, som har forstand på, hvad det er, som de arbejder med, siger han.

Har minkavleren enkelte syge dyr, er det ifølge Ivan Christiansen ikke ensbetydende med, at han er ligeglad med dyrevelfærden. Det er måske mere sandsynligt, hvis minkavleren for eksempel har 37 syge dyr, og som han derved viser tegn på, at han er ligeglad med.

 

Dom i næste uge

I den aktuelle sag fra byretten i Hjørring falder der dom i næste uge. Ivan Christiansen håber naturligvis, at dommeren vælger at frifinde minkavleren med begrundelsen; at de skøn, minkavleren har foretaget, er forsvarlige, og at de forhold, der er fundet på farmen ved kontrollen, ligger indenfor, hvad der er dyrevelfærdsmæssig forsvarlig drift af en dansk minkfarm.

Effektivt Landbrug følger sagen.

Læs også