Vismænd: Danmark er ikke et foregangsland på miljøområdet

Det er beklageligt, at Danmark har udskudt store dele af målopfyldelsen i vandplanerne fra 2015 til 2027, mener de økonomiske vismænd.

At Danmark altid er duksene, når det kommer til politikken på miljøområdet, passer ikke, mener de økonomiske vismænd.

I går præsenterede de således deres årlige miljø-økonomiske rapport, og heri er der blandt andet skarp kritik af, at Danmark har ændret sin målsætning og udskudt 10.000 ud af 19.000 ton kvælstofreduktion i vandplanerne til 2027 frem for 2015, som oprindeligt var målet

Overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, der er økonomiprofessor på Københavns Universitet, og som i går præsenterede dette års miljø-økonomiske rapport fra De Økonomiske Råd, kaldet det således beklageligt, at målene for kvælstofreduktion ikke er nået i Vandmiljøplan III

- Manglende målopfyldelse og hyppige ændringer i målsætningerne undergraver troværdigheden i dansk miljøpolitik. Selvom vandforureningen er nedbragt, er vi langt fra at leve op til målet i Vandrammedirektivet om en såkaldt »god økologisk tilstand«. Der er behov for nye tiltag der kan reducere miljøbelastningen med næringsstoffer i vandmiljøerne, udtaler Hans Jørgen Whitta-Jacobsen således.

 

Ikke engang blandt de bedste

I rapporten gennemgår vismændene den danske miljøpolitik fra 2000 til 2010, og selvom vismændene anerkender, at der er sket forbedringer for det danske miljø i perioden, blandt andet så har man for længst nået målene i Vandmiljøplan III om reduktion af fosfor, så er det forkert at antage, at Danmark er et foregangsland, når det kommer til miljøområdet.

Her forholder vismændene sig til det internationale miljøindeks, EPI, som sammenligner miljøbeskyttelse og miljøindsats i 132 lande på tværs af landegrænser.

På denne liste er Danmark godt nok placeret blandt de bedste 20 procent som nummer 21, men flere af de EU-lande, som vi normalt sammenligner os med, har en højere score på listen.

EPI-indekset toppes i øvrigt af Schweiz foran Letland og Norge.

 

Læs også