Forbud mod gylle på frossen jord er politisk biologi

Miljøministerens nye forslag om at forbyde udkørsel af gylle på frost er ifølge Povl Fritzner »politisk biologi« og vil skade miljøet mere, end det vil gavne det.

Det skal være landmandens eget ansvar, hvornår han kører gylle ud.

Det mener Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger.

- Jeg vil gerne forsvare de 99,5 procent af landmændene, som gør det godt og har respekt for miljøet og det samfund, vi lever i og med. Overordnet set gør vi det rigtig godt, og det skal vi være stolte af, siger han.

Povl Fritzner er kraftig mod ny lovgivning på området.

Den bedste udnyttelse
- Den bedste udnyttelse af gyllen opnås ved udbringning ved temperaturer mellem to graders frost og fire graders varme. Hvis vi kan få udbragt 20-30 procent af gyllen under sådanne forhold, vil det være rigtig godt, vurderer han.

- Nu kan vi køre fra 1. februar, men det kan ikke udelukkes, at det vil være bedre, at køre ud den 27. januar, tilføjer han.

Miljøministerens nye forslag om at forbyde udkørsel af gylle på frossen jord er ifølge Povl Fritzner »politisk biologi«.

 
- Det vil skade miljøet mere, end det vil gavne det. Det vil det fordi, tingene rent arbejdsmæssigt bliver så komprimeret, at man nogle gange vil blive tvunget til at køre i høj sol, hvilket giver en dårlig udnyttelse af gyllen.

Han mener, at der også kan blive mere gyllekørsel i helligdage, hvilket giver dårligt naboskab.

- Det vil blive et dårligere landmandsskab, end vi er vant til fordi, det hele bliver så komprimeret. Overordnet bliver det miljømæssigt ringere, understreger han.

Nye milliardinvesteringer
Et andet forhold, som den sjællandske landboformand peger på, er, at lovforslaget vil medføre milliardinvesteringer.

- Der skal bygges gyllebeholdere, der skal anskaffes langt mere grej til udbringning og maskinparken vil desuden blive dårligere udnyttet. Det vil sige, det bliver en meget fordyrende omgang, pointerer han.

- Politisk biologi kan vi ikke bruge til noget, siger Povl Fritzner, som har opfordret formandskabet til at henvende sig til ministeren med faglige argumenter.

Stolt af landbruget
Ministeren burde ifølge Povl Fritzner i stedet rette sin opmærksomhed på spildevandet.

- Jeg er stolt af, at vi i dansk landbrug – i modsætning til kommunerne – ikke har mulighed for at lukke næringsstoffer ud i vandmiljøet, siger han med henvisning til, at lovgivningen tillader, at rensningsanlæggene har mulighed for at lukke urenset spildevand ud i vandmiljøet, når der er overbelastning.

- Kommunerne har mulighed for at åbne skodderne op ved store nedbørsmængder. Miljøministeren burde gøre mere ud af at lukke den slags forureninger, synes han.

Læs også