Offentliggørelse af Vetstat-tal strider i mod EU-regler

Danske Svineproducenter har gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på, at offentliggørelse af tallene fra Vetstat over landmænds forbrug af antibiotika ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne.

I efteråret 2010 fik en tysk landmand EU-domstolens ord for, at det er i strid med menneskerettighederne at offentliggøre navne og beløb på modtagere af EU's landbrugsstøtte.

Dermed vil det også være i strid med menneskerettighederne at offentliggøre statistikken fra Vetstat, hvor landmændenes forbrug af antibiotika bliver registreret, og som der i øjeblikket bliver lagt stort pres på for at få åbnet.

Det mener Danske Svineproducenter efter, at de af deres advokat har fået udarbejdet et responsum, der slår fast, at de to sager kan sammenlignes.

- Den her sag fra Tyskland, hvor en landmand klagede, gjorde, at der blev lukket for offentliggørelsen af hektarstøtten. Det er de samme regler, som vi nu har gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på også gælder i den her sag, siger Hans Aarestrup, direktør hos Danske Svineproducenter.

Minder om hinanden
Sagen ligger nu på bordet i Justitsministeriet, hvor det blandt andet undersøges om hvorvidt Danske Svineproducenter og Landbrug & Fødevarer, som også har fået lavet et responsum, har ret i, at det er i strid med EU-reglerne at give aktindsigt i Vetstats tal.

- Vores responsum og Landbrug & Fødevarers responsum, som er lavet uafhængigt af hinanden af to forskellige advokatfirmaer, konkluderer stort set det samme. Det skulle da derfor også være mærkeligt, hvis Justitsministeriets lovkontor, når de har gennemgået sagen, kommer frem til en anden konklusion, siger Hans Aarestrup.

Forstår det slet ikke
Direktøren forstår i det hele taget ikke, hvad argumentet skal være for at give journalister og andre interesserede borgere fri adgang til oplysningerne i Vetstat. Og da slet ikke, sådan som Vetstat er skruet sammen i dag. Meget få ved nemlig, ifølge Hans Aarestrup, hvad tallene i Vetstat reelt dækker over, da de er svært tilgængelige. Derudover er der også ofte fejl i tallene fra Vetstat.

- Hvis man nu kunne forklare mig, hvad den almindelige danske journalist eller nabo kan bruge oplysningerne i Vetstat til udover at sværte en svineproducent til, så vil jeg ikke afvise, at det kunne være en god idé at åbne op. Jeg har dog endnu ikke hørt det argument, siger Hans Aarestrup.

Findes gult-kort-ordning
Han påpeger, at der altså også findes Gult-kort-ordningen, der automatisk sørger for, at de svineproducenter, der i en for lang periode bruger for meget medicin, bliver peget ud, og myndighederne får taget affære.

- Al omtale af antibiotika i pressen i Danmark bliver betegnet som misbrug. Vores problem er, at der ikke findes nogen afbalanceret diskussion om svineproducenternes medicinforbrug, lyder det.

Ifølge direktøren er det også i den grad op ad bakke for at få vendt diskussionen i medierne, og endnu en grund til, at det er en dårlig idé at åbne op for tallene i Vetstat.

- Blandt hovedparten af danske journalister, er det et faktum, at danske svin strutter af penicillin. Der er ingen, der skriver, at et svin i gennemsnit æder 300 kg foder i løbet af sit liv og spiser det, der svarer til et sted imellem fem og ti penicillin-tabletter. Man har næsten på fornemmelsen, at forholdet er byttet om, siger Hans Aarestrup.

Vetstat indeholder detaljerede oplysninger om, hvor meget medicin over 20.000 landmænd bruger til deres dyr og hvor meget medicin over 5.600 dyrlæger udskriver til landmændene.

Udover landmændene har også dyrlægerne gjort indsigelser i mod at offentliggøre data fra Vetstat.

Læs også