Diktaturstatsmetoder i miljøministeriet

Miljøminister Ida Auken vil med et ændringsforslag til miljømålsloven fratage Natur- og miljøklagenævnet sine sanktionsmuligheder. - Det hører ikke hjemme i en retsstat, lyder det fra viceformand Henrik Frandsen i Landbrug & Fødevarer.

- Det er ikke et civiliseret retssamfund værdigt, når miljøministeren nu med et lovforslag på et enkelt område vil lave enkeltsagsbehandling med tilbagevirkende kraft.

Viceformand Henrik Frandsen i Landbrug & Fødevarer er rystet over det ændringsforslag til den såkaldte miljømålslov, miljøminister Ida Auken netop har sendt i høring.

I forslaget ønsker miljøministeren at fratage Natur- og miljøklagenævnet sin kompetence og sanktionsmulighed overfor vand- og naturplanerne med tilbagevirkende kraft.

- Det er helt uhørt, og hører slet ikke hjemme i et demokrati som vores, siger Henrik Frandsen.

Juridisk brøler
Udover at Landbrug & Fødevarer som høringsberettiget organisation naturligvis vil reagere mod den foreslåede særlov mod ankenævnet i sagen om vandplanerne, ser Henrik Frandsen forslaget som en reaktion på det pres Landbrug & Fødevarers advokat Hakun Djurhuus har lagt på miljøministeriet.

- Miljøministeriet har antagelig erkendt, at de har en dårlig sag, og er så blevet bange for at få vandplanerne underkendt i Natur- og miljøklagenævnet. Derfor forsøger miljøministeren sig nu i desperation med en lovændring for at sikre sig mulighed for at gennemføre planerne alligevel.

- Det desperate lovforslag er det første, vi har fået ud af at arbejde med det juridiske spor mod vandplanerne. Det viser bare, at det er en væsentlig sag at forfølge.

Diktaturstat
Tolvmandssektionens formand, Lars Hvidtfeldt er mindst lige så rystet over miljøministerens fremgangsmåde.

- Hvad bliver det næste, spørger han.

- Begynder staten snart at bekæmpe sine borgere med krudt og kugler. Det her er et typisk første skridt for en magtfuldkommen udemokratisk diktaturstat, når man tilsidesætter borgernes muligheder for at anke.

På den positive opfatter Lars Hvidtfeldt miljøministerens reaktion som et klart signal om, at hun nu har erkendt, at ministeriet står med en dårlig sag.

Et nyt lovforslag fra miljøministeren vil fratage borgerne mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over regeringens vandplaner. I stedet vil ministeren egenhændigt diktere afgørelserne over klagerne. Det er uhyre kritisabelt, siger Venstres miljøordfører Henrik Høegh.

- Jeg er mildest talt rystet over miljøministerens Berlusconi-metoder. Lovforslaget er et brud på borgernes fundamentale krav på at kunne klage til en uafhængig instans, siger Henrik Høegh.

Venstre vil derfor lægge pres på ministeren for at ændre forslaget, så borgerne fortsat har mulighed for at få taget deres sag op uden politisk indblanding.

- Nu vil jeg tage kontakt til ministeren med henblik på at få bremset dette fuldstændigt urimelige forslag. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at ministeren reelt vil udnævne sig selv til dommer, så jeg forventer naturligvis, at Ida Auken er lydhør.

Læs også