DLG leverer rekordresultat

DLG leverer sit hidtil bedste resultat før skat (EBT) på 470 millioner kroner mod 452 millioner kroner i 2010.

2011 blev et godt år for DLG, der er blandt Danmarks 15 største virksomheder.

DLG leverer sit hidtil bedste resultat før skat (EBT) på 470 millioner kroner mod 452 millioner kroner i 2010. Bag det ligger en EBITDA på 1.115 millioner kroner mod 1.003 millioner kroner. i 2010. Koncernens resultat blev 390,6 millioner kroner mod 383,2 millioner kroner i 2010.

Der var således vækst hele vejen, og det omfattede også omsætningen, der var 40,8 milliarder kroner i 2011 mod 39,4 milliarder kroner i 2010.

– Vores koncernresultat er meget tilfredsstillende og må betegnes som yderst robust. Det rummer dels vækst på vores danske og internationale markeder, dels vækst inden for vores fire hovedforretningsområder, siger Asbjørn Børsting, adm. dir. i DLG, i en pressemeddelelse, hvor man også bemærker, at man er det tredje største landbrugsselskab i Europa.

Læs også: DLG-medlemmer får del i koncernens succes

Følger strategi
Resultatet er, forklarer man, på samme tid udtryk for, at det giver god mening for DLG at følge den lagte strategi, hvor den røde tråd er at fastholde bredden inden for koncernens forretningsområder.

- Hvor en del andre koncerner stadig skærer forretningsområder fra, så udvider vi med nye, hvor vi kan hente synergier mellem de forskellige aktiviteter, siger Asbjørn Børsting.

Fald i HaGe-omsætning
Driftsresultatet på hovedmarkederne i DLG har nogenlunde fulgt udviklingen i aktiviteterne. Nuancerne dækker dog over, at de lavere høstudbytter i Midt- og Nordtyskland har medført et fald i omsætningen i HaGe på 1,5 milliarder kroner, mens høstudbytterne i Danmark og Sverige var næsten normale og bidrog med en omsætningsstigning på 3 milliarder kroner. Samtidig har DLG i Danmark og Sverige taget betydelige markedsandele på alle forretningsområder.

Skabt på tværs af hele koncernen
DLG’s rekordresultat er skabt på tværs af hele koncernen, og flere har bidraget særdeles positivt. Det gælder blandt andet Svenska Foder, HaGe, Kongskilde og specialfodergruppen samt aktiviteter på energi, telekommunikation og specialbutikker.

I samme ombæring vidner koncernens regnskab om, at DLG er en solid forretning, for parallelt med at der blandt andet er investeret i nye store aktiviteter i Frankrig (på vitaminer og mineraler) og Danmark (landbrugsmaskinfabrikken JF), er koncernbalancen stort set på niveau med 2010.

- Mens vi har holdt balancen i ro, er egenkapitalen vokset med 293 millioner kroner, soliditetsgraden er øget med 2,0 procentpoint. Samtidig er forrentningen af egenkapitalen 11,1 procent på resultatet efter skat. Det er vi tilfredse med, da vi i vores strategi sigter efter at være over 8 procent siger Asbjørn Børsting, der endnu en gang ser DLG styrket og beredt på at skabe positive resultater i 2012.

Hovedtal 2011:

• Koncernomsætningen blev i 2011 på 40,8 milliarder DKK. Det er en stigning på 1,5 milliarder DKK i forhold til omsætningen i 2010.

• Resultatet før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) steg fra 1.003 millioner DKK i 2010 til 1.115 millioner DKK i 2011. Den budgetterede EBITDA for 2011 var på 1.022 DKK.

• Koncernens resultat før skat (EBT) er på 470,5 millioner DKK i 2011. Det er en stigning fra 452,2 millioner DKK i 2010, og EBT var i 2009 på 323,4 millioner DKK. Årets resultat ligger cirka 9 procent højere end det budgetterede.

• Koncernens resultat blev på 390,6 millioner DKK. Koncernens resultat var i 2010 383,2 millioner DKK og i 2009 263,5 millioner DKK.

• Nettoresultatet (efter skat og medinteressenters resultatandele) blev på 292,2 millioner DKK mod 282,1 millioner DKK i 2010. I 2009 var nettoresultatet 179,7 millioner DKK. Årets budgetterede nettoresultat var 240,6 millioner DKK.

• DLG’s egenkapital inkl. minoritetsinteresser blev øget fra 3.358 millioner DKK pr. 31.12.2010 til 3.651 millioner DKK pr. 31.12.2011. Siden ultimo 2009 er koncernens egenkapital vokset med 671 millioner DKK.

Læs også