Fremtidens kvægstalde i fokus

En ny lov stiller en række nye krav til indretningen af kostaldene fra 1. juli i år. Men for eksisterende stalde er der overgangsordninger frem til 2034.

I forrige uge var en snes fynske kvægbrugere mødt op hos Centrovice for at høre mere om, hvad den nye lovgivning kræver af kvægstaldenes indretning fremover. På mødet gennemgik konsulent Vibeke Fladkær Nielsen fra Videncentret for Landbrug loven, som trådte i kraft i 2010. Kravene heri skal opfyldes af alle stalde, som tages i brug fra 1. juli år, og gennem overgangsordninger frem til 2034 også skal implementeres i alle øvrige, nuværende stalde.

Det betyder blandt andet, at der senest i 2014 skal være en seng til hver ko i stalden, og fra 2016 en roterende kobørste for hver 50 køer. Desuden skal der senest til den tid være en ædeplads for hver højdrægtig ko og nykælver, ligesom der bliver krav om mindst to kloveftersyn om året.

Kravene strammes yderligere i 2024 med blandt andet en sygeboks og fire kælvningsbokse pr. 100 køer. Konsulenten nævnte også på mødet, at kravet bliver, at koen og kalven skal gå sammen i minimum 12 timer efter kælvningen.

Otte kvadratmeter til hver ko
Når overgangsperioden ophører i 2034, vil der være sat øgede krav til både længde og bredde på sengebåsene til køer og kvier, gangarealerne og ikke mindst det totale hvileareal, som for stor race skal være 8 kvadratmeter pr. ko og for lille race på 6,6 kvadratmeter.

- Det er meget plads, og det påvirker naturligvis de nye stalde, som nu skal bygges, ligesom det vil kræve væsentlige ombygninger af de nuværende stalde. Men der er længe til 2034, så måske vil man til den tid alligevel skulle erstatte staldbygningerne med noget tilsvarende og dermed opfylde lovens krav, konstaterede Vibeke Fladkær Nielsen.

Hun understreger dog, at langt de fleste krav allerede i dag er opfyldt i de danske kvægstalde i forhold til den nye »Lov om hold af kvæg«, der trådte i kraft 1. juli 2010 for alle nye stalde fra 1. juli i år, og som nævnt med de mange overgangsordninger frem til 2034.

  

Læs også