Positiv trend fortsætter i drænvandsmålinger

Vandet i landbrugene omkring Limfjorden udleder kun en tredjedel af den mængde kvælstof, som vandplanen for Limfjorden er udarbejdet på baggrund af, viser seneste undersøgelser.

I november sidste år blev de første målinger af kvælstofindholdet i drænvand foretaget landet over af landmænd, der gerne vil undersøge, om modelberegningerne i vandplanerne holder vand.

De første resultater fra især Limfjordsområdet viste, at landbruget udleder markant mindre kvælstof, end vandplanen for Limfjorden er beregnet ud fra.

Tendensen ser nu ud til at fortsætte. Resultater fra måling nummer to, som nu er blevet analyseret af DMU, og som landmænd, der er medlem af LandboNord har foretaget i januar, er ganske klare. De kvælstofværdier, der er fundet i 70 vandprøver, fortæller, at landbrugene omkring Limfjorden kun udleder 30-40 procent af det kvælstof, de får skyld for i vandplanerne.

- Det er et overraskende resultat. Nu har man jo vedtaget, at man visse steder i Limfjordsoplandet skal have 34 procent ekstra efterafgrøder. Det har man jo ikke vedtaget for at genere os. Jeg går ud fra, at man jo troede, at det var der, at der var den største kvælstofudledning, siger miljøfagchef i LandboNord, Anna Birgitte Thing, der nu venter, at den tredje og sidste måling, der skal foretages i marts, vil vise en lignende resultat som de første målinger.

Forkert investering
Hos LandboThy har man fået resultaterne af ti vandprøver. Afdelingsleder Michael Riis oplyser, at tager man gennemsnittet af de to første målinger i november og januar, så har man i hans område en forventet kvælstofudvaskning på 32,5 kg pr. hektar. I vandplanerne hedder det, at der er en forventet kvælstofudvaskning på 58,7 kg pr. hektar.

Fra landbruget går frygten på, at man bruger en masse tid og penge på at gennemføre forbedringer, hvor udledningen af kvælstof er meget lille.

Læs også