Industrimand med trang til naturen

Jordbrugsdrift er en kærkommen del af tilværelsen for direktør og nyvalgt bestyrelsesmedlem i skovdyrkerforeningen, Jens Hempel-Hansen.

Som daglig leder af en af Fyns store handels- og industrivirksomheder er adm. direktør, konsul Jens Hempel-Hansen, H.J. Holding A/S i Odense, vant til at agere på det globale marked.

Virksomheden har mange grene - primært metal- og skrotgenvinding og vinhandel, men også VVS en gros. Samlet har virksomheden omkring 370 ansatte i ind- og udland, og fra H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S eksporteres 95 procent af produktionen.

Jens Hempel-Hansen har siden år 2000 som fjerde generation været leder af familievirksomheden efter at have uddannet sig med en handelseksamen, men ikke mindst prøvet kræfterne af i praksis på den hårde facon hjemme og ude i verden.

Inspiration til ny energi
På seneste generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Fyn valgte medlemmerne Jens Hempel-Hansen til bestyrelsen, og det var dels begrundet i hans eget engagement med produktion af juletræer og pyntegrønt, men også med ønsket om et professionelt bestyrelsesmedlem fra en anden branche.

- Jeg kan ikke vurdere specifikt, hvad jeg kan udrette på et andet område end mit normale, men det er en forening med mange medlemmer, dygtige medarbejdere og stor omsætning, som er værd at arbejde for, siger Jens Hempel-Hansen.

- Naturen og herunder skovdrift giver ny energi. Både personligt ved selv at færdes i naturen, men også konkret driftsmæssigt ved udnyttelse af trævækst, fremhæver Jens Hempel-Hansen.

Han beskriver billedligt charmen ved at producere juletræer: Hvem ønsker ikke at skabe et produkt, som alle ønsker, og er så glade for, at man danser rundt om det. Ikke mange produkter kan sammenlignes med det.

Jordbruger i 25 år
På Ellegården med Bomosegård ved Horne er der 10,6 hektar med juletræer og pyntegrønt, som en del af driften. Noget af arealet er sandede jorder, men vist sig at være velegnet til juletræer.

- Gården blev købt i 1977, og arealet er primært til ordinær markdrift, men tillige med lidt småskov og remiser. Desuden er der forpagtning af mine forældres ejendom, Skovgaarde ved Kirke Søby, hvor der er bæravl, samt et areal med vinstokke, fortæller Jens Hempel-Hansen.

Hans tilknytning til jordbruget stammer også fra sin farmor på et sydfynsk landbrug samt sin farfar med ejendom i Tarup, hvorfra et maleri af en blomstrende kirsebærplantage pryder mødelokalet i Købmandsgården over vinhandlen i Vestergade.

- Først i 1980'erne blev der plantet et lille areal med Nobilis på Ellegården. Det var forårsplantning, og der var ikke mange tilbage efter en tør sæson. Så kan man lære det, hedder det vist, bemærker Jens Hempel-Hansen.

Skovdyrkerforeningen på banen
I løbet af 1990'erne kom Skovdyrkerforeningen Fyn på banen, da der blev reduceret i en kødkvægsbesætning og derfor mindre græsningsarealer. Herefter var det tanken at øge træbeplantningen.

- Der blev fundet de rette arealer, som er velegnet til juletræer og pyntegrønt, og samtidig realistiske til maskinel drift. Her er skovdyrkerforeningen uundværlig, når driften generelt har været disponeret med maskinstation siden 1987, fortæller Jens Hempel-Hansen.

- I vores virksomheder er vi vant til at købe variable ydelser ude i byen, så det lå mig ikke fjernt at vælge foreningen med dens professionelle folk til rådgivningen. Der skal heller ikke stå maskiner på gården, som kun vil være udnyttet kortvarigt til sæsonarbejde, fremhæver direktøren.

- Selv mig, der ikke går og nipper og klipper, har mulighed for at levere pæne juletræer og pyntegrønt, når mandskabet i foreningen medvirker. De kan det, vi mangler, og så bliver det gjort godt.

Miljøtanker i produktionen
- Naturen betinger, at der er stærk fokus på miljøtanker i produktionsvilkår, og det spænder vidt – inklusiv bæredygtighed. Bedste klimamæssige forhold til optimering af trævækst, fra vinhandlen kan det være biodynamisk produktion, og i genvindingsindustrien kan det være udnyttelse af metaller, nævner Jens Hempel-Hansen og forklarer om sidstnævnte:

- I forhold til fremstilling af aluminium fra råstof kan aluminium fremstillet efter genvinding produceres ved brug af kun fem procent energi. Altså en tyvendedel, så det er en værdig miljøindsats.

Han forklarer, at som handels- og industrivirksomhed arbejdes ud fra de daglige noteringer på de internationale metalbørser, og så må man finde behovet og det rigtige produkt, som kunderne ønsker. Det samme gælder for en vare fra land- og skovbruget.

Med et stærkt engagement i det fynske erhvervsliv er Jens Hempel-Hansen også placeret af kollegerne som formand for erhvervsorganisationen, Fynsk Erhverv. Det har ikke forhindret handels- og industrimanden i at dele sin viden med kollegerne i skovbranchen, da hans jordnære interesse er indlysende.

Læs også