Mere økologi i Lejre i 2012

I september sidste år lancerede Lejre Kommune projektet »Den Økologiske Kommune«. I år bliver nogle af de mange initiativer synlige.

Lejre Kommune vil finde økologiske løsninger på så mange af hverdagens udfordringer som muligt. Derfor indledte kommunen i september et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening samt Landbrug & Fødevarer.

Siden er mange økologi-initiativer iværksat. Blandt andet har Lejre fået sit eget økologiske fødevarefællesskab. Det betyder, at borgere i Lejre fra foråret hver uge kan hente en stor pose lokalt producerede økologiske grøntsager for 100 kroner.

Første skridt er taget
- Fødevarefællesskabet er et godt eksempel på, at små tiltag kan gøre en forskel. Borgerne får friske økologiske råvarer, der ikke har været lang tid undervejs til butikken. Samtidig møder man sine medborgere i en ny sammenhæng.

- Borgere og lokale producenter i Lejre har allerede vist fødevarefællesskabet stor interesse, fortæller projektleder i Danmarks Naturfredningsforening, Rikke Lundsgaard.

Første skridt i retning af mere økologi i kommunens institutioner er også taget. I Efteråret 2011 fik Lejre Kommunes institutioner mulighed for at hente æbler hos en lokal frugtavler.

 - Frugtordningen er første spadestik til mere økologi i Lejre Kommunes institutioner, og jeg håber, at vi snart kan tage flere skridt i den retning. Vi er en landkommune med mange spændende muligheder, hvor vi er opmærksomme på at økologisk branding også er nødvendigt, siger borgmester i Lejre Kommune Mette Touborg.

Til kilden
Også når det gælder rent drikkevand er der iværksat tiltag. Lejre er særlig, når det handler om vandforsyning, fordi der bliver hentet rigtig meget drikkevand ind fra kommunens arealer - både til Lejre Kommunes egne borgere, men også til Roskilde og Københavns vandforsyninger.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening netop lavet en registrering af alle Københavns Energis såkaldte kildepladser på landbrugsarealerne i Lejre. Det er her drikkevandet bliver pumpet op til vandværkerne.

I år skal der udvikles idéer til, hvordan landmænd med arealer op til kildepladserne kan være med til at beskytte drikkevandet. 

- Der har i tidens løb været alt for lidt fokus på, hvordan arealerne ovenpå drikkevandet bliver drevet. Det vil vi gerne være med til at lave om på, så meget større arealer rundt om drikkevandsboringerne bliver drevet uden gift og helst økologisk, siger borgmester Mette Touborg.

Videre med økologien i 2012
I 2012 rykker økologien endnu tættere på Lejres borgere. Folkeskoleeleverne får økologi, natur og miljø på skoleskemaet, når Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Lejre Kommune rykker ud med tilbud om undervisningsmateriale og -aktiviteter.

Er man haveejer, får man i foråret mulighed for at deltage i kurser og havevandringer og dermed blive klogere på, hvordan man kan gøre sin have sprøjtefri. Og også turisterne vil opleve, at Lejre sætter økologien i højsædet.

2012 er også året, hvor Lejre vil udpege arealer, hvor der kan plantes frugttræer til glæde for forbipasserende. Ligeledes vil Lejre Kommune i 2012 se på kravene for de kommunale arealer, der forpagtes ud - med henblik på at beslutte en ny politik, der prioriterer økologisk drift af arealerne. 

Derfor Lejre Kommune
- Tiltagene i Lejre Kommune er en prøveballon, som vi forhåbentlig kan bruge i andre dele af Danmark. Men det er ikke meningen at andre kommuner skal kopiere Lejre, men i stedet få inspiration til lignende tiltag. Samtidig er der bred politisk opbakning med en enig bestyrelse i kommunen, hvilket er enestående, fortæller projektleder i DN (Danmarks Naturfredningsforening red.), Rikke Lundsgaard

Ifølge, Rikke Lundsgaard, er Lejre Kommune det sted i landet, hvor man har en udpræget landkommune og samtidig en veluddannet befolkning som beskæftiger med landbrug og som pendler til blandt andet Roskilde og København. Denne gruppe har en stor interesse i blandt andet økologi. Derfor har blandt andet DN valgt samarbejdet med Lejre, da demografien er udsædvanlig og spændende.

- Lejres befolkningssammensætning ser man ikke ret mange steder i landet hvis overhovedet. Denne befolkningsgruppe bor side om side med over 300 landbrug som både er heltids- deltids og hobbylandbrug. Ligesom rigtig mange har haver. Alle disse forudsætning skaber spændende muligheder for økologiske tiltag, forklarer Rikke Lundsgaard til Landbrug ØST.

Læs også