LMO udvider mod nord

LMO opsluger nu ØkonomiKonsulenterne i Aars. Det er LMOs andet opkøb med virkning fra indgangen til 2012. Det betyder optrapning af konkurrencen i området.

ØkonomiKonsulenterne i Aars, der blev stiftet af Søren Lyngberg i 1987 og siden 1999 også har haft Carsten Mikkelsen som medejer, opsluges nu af LMO. Det er en del af et kommende glidende generationsskifte.

- Det har især været vigtigt for vores valg af samarbejdspartner, at LMO er en stabil virksomhed – både hvad angår økonomi og det daglige virke, siger Søren Lyngberg, der nu også kan tilbyde kunderne landbrugsfaglig rådgivning.

LMO styrkes i Himmerland
For LMO med kontorer i Viborg og Søften ved Århus er aftalen et led i virksomhedens strategi om at sikre et stærkt kundegrundlag.

- LMO har i forvejen mange kunder omkring Aars, og der kommer løbende flere til både på regnskabssiden og inden for de landbrugsfaglige områder. Derfor har det været attraktivt for os at få en fast base i Aars.

Kontoret i Aars bibeholdes således, ligesom alle medarbejdere og de to indehavere fortsætter deres virke i LMO. De nuværende kunder hos ØkonomiKonsulenterne kommer derfor ikke til at mærke nogle direkte ændringer i denne forbindelse.

LMO fusionerede med virkning fra årsskiftet med revisionsfirmaet Kurt Hundebøll i Randers. Medarbejderne herfra er flyttet til Søften.

Øget konkurrence
Formand Carl Christian Pedersen, Agri Nord, der blandt andet har kontor i Aars, ønsker LMO tillykke med handlen.

- LMO har på den måde ønsket at skærpe konkurrencen foreningerne imellem, og der er noget sundt i konkurrence. Vi er med vores dygtige og kompetente medarbejdere parate til at tage den konkurrence op, siger han og tilføjer, at Agri Nord er godt rustet både overfor landmandskunder og kunder fra øvrige erhverv.

Læs også