Medarbejdere overtager Infarm

Fem medarbejdere fra det tidligere Grundfos-ejede Infarm overtager virksomheden med virkning fra 1. januar 2012.

Grundfos overtog i 2007 det fulde ejerskab af Aalborg-virksomheden Infarm, der har verdenspatent på en række unikke miljøløsninger til håndtering af gylle i landbruget. I september i år satte Grundfos Infarm til salg, og i de seneste måneder er der blevet forhandlet intensivt med forskellige potentielle købere. Nu er salget faldet på plads, og køberen bliver en gruppe på fem ledende medarbejdere, meddeles det i en pressemeddelelse.

- Vi er meget tilfredse med, at forhandlingen nu er faldet på plads, og at vi kan overtage og videreføre virksomheden. Behovet for bedre løsninger til landbrugets udfordringer omkring miljøet er klart stigende, og vi mener således, at der ligger et stort potentiale i Infarm og de kerneprodukter, som virksomheden har udviklet som nogle af de bedste på verdensplan, siger Henrik M. Østergaard, der bliver den nye adm. direktør hos Infarm.

Udover Henrik M. Østergaard tæller ejerkredsen teknisk chef Thomas Andreasen, service- og supportchef Johan Schwerin samt Carsten Jensen og Michael R. Nielsen, der er teknikere.

Forhandlede med flere
Hos Grundfos er direktør for New Business og tidligere bestyrelsesformand i Infarm, Mads. F. Prebensen, meget tilfreds med den løsning, der er fundet:

- Vi har været i forhandling med flere potentielle købere, men netop denne løsning sikrer, at der er kontinuitet i virksomhedens langsigtede mål. Mål der ikke længere er en del af Grundfos’ overordnede strategiske målsætning, forklarer han.

Infarms kerneydelse vil fortsat være ammoniakfordampning, automatiseret gyllehåndtering og separation, men også nye produkter som elektronisk overvågning af gylletanke, som et nyt lovkrav foreskriver fra 1. januar 2012, bliver en del af virksomhedens produktportefølje.

 Den nye ejerkreds overtager formelt ejerskabet fra 1. januar 2012, og hovedkontoret vil fortsat ligge på Systemvej i Aalborg.

Læs også