Auken afviser dansk overimplementering

Tyskland kan få et problem med EU for at underimplementere EU's vandrammedirektiv, lyder det fra miljøministeren.

Igennem lang tid har der lydt benhård kritik af regeringen, både den nuværende og den forhenværende, for at overimplementere EU's vandrammedirektiv i Danmark.

Især har der været kritik af måden, hvorpå man klassificerer vandløb som naturlige i de danske vandplaner. Tilsvarende vandløb i Tyskland bliver nemlig her ikke klassificeret som naturlige, men tværtimod som kunstige eller stærkt modificeret.

Men Danmark overimplementerer ikke EU's vandrammedirektiv, forsøgte miljøminister Ida Auken i går at slå fast.

- Det her kan lige så godt være Tyskland, der underimplementerer. Det får vi svar på i løbet af foråret, når Kommissionen sammenligner landenes indsatser, og ser på, hvordan det ser ud i de forskellige lande, sagde Ida Auken.

De bliver hevet i ørerne
Fra kontorchef i Miljøministeriet Søren S. Kjær, lød det også, at Tyskland kan få et problem i løbet af næste år.

- Vi mener, at den danske regering har gjort, som den skulle. Tyskerne vil formentlig blive hevet i ørerne i løbet af 2012, sagde Søren S. Kjær.

Vigtigt EU-arbejde forude
Kontorchefen forklarede i øvrigt også, at grunden til, at man har haft så travlt med at gennemføre vandplanerne inden nytår, udover truslen om en EU-sag for at være to år forsinket, skyldes, at der er et dansk EU-formandskab på vej.

- Vores plan lige nu er, at vi lige inden jul, 22. december, vil aflevere planerne til Kommissionen. Grunden til det er også, at Danmark fra 1. januar bliver formand for EU. Der vil det være meget rart, at man kan sige, at så er den her sag afsluttet, sagde Søren S. Kjær.

Læs også