Naboen sikrer stambesætning

Den berømte jerseybesætning fra Steensgaard med stambog tilbage til 1904 står nu hos SDM-avler Torben Christensen i Millinge.

For 109 år hentede daværende godsejer på Steensgaard Gods i Millinge, Henrik Bille-Brahe-Selby, en flok køer fra Jerseyøen. Og siden har køerne fra kanaløen dannet stammen i den højtydende avlsbesætning på det sydfynske gods.

Men i sommer besluttede stedets nye ejere, Ann Kersti Møller og Henning Wiesinger, at mælkeproduktion ikke skulle være en del af godsets nye økologiske koncept.

Derfor står den store moderne dybstrøelsesstald med tre malkerobotter nu gabende tom.

Til SDM-avler
Men blot en kilometer derfra, kun adskilt af en bakkerne ved Svanninge, kan brølene og fra de berømte jerseykøer stadig høres.

Naboen, mælkeproducent Torben Christensen, har nemlig købt 150 af Steensgaard-køerne, mens 23 er sendt til Falster, og resten af de ialt 225 køer er blevet slagtet.

At det er »lykkedes« at bibeholde stammen i Steensgaard-besætningen så lokalt er et sammentræf af forskellige omstændigheder.

Men det primære årsag er, at pladsen var blevet for trang for køerne af den sortbrogede race, som ellers lige siden Torben Christensens fars tid har været en naturlig grundpille i gårdens mælkeproduktion.

- Køer på 630 kg fylder og varmer immervæk mere end en jerseyko på 430 kg, og vi må desværre erkende, at vi fik underdimensioneret bygningen, da vi ophørte en ny sengebåsestald i 2000 og udvidede fra 100 til 150 køer. Samtidig har det ikke været uden klovproblemer, at vi installerede to malkerobotter i 2006.

- Derfor greb vi chancen - en sådan chance opstår nemlig kun én gang i livet, siger Torben Christensen, der i sin ungdom en overgang passede jerseykøer, og som nu glæder sig over at se de små gule køer blive malket af de to DeLaval robotter.

»Kovendingen« på Majsbjerggaard er gået bedre end frygtet, som han udtrykker. Kun de to første dage havde Steengaard-jersey'erne lidt problemer med at vænne sig til de nye omgivelser, og kun en enkelt ko, som har valgt at bakke ind i sin sengebås, vidner om, at hele opvæksten er foregået i en dybstrøelsesstald.

- Som gennemsnit har de holdt deres høje ydelser her hos os, men vi må erkende, at de er anderledes nysgerrige og tillidsfulde, end køerne vi har været vant til.

Eksporteret
Fredag den 18. november forlod samtlige SDM-køer stalden på Majsbjerggaard - de 90 blev eksporteret til Tyskland, 25 gik til en dansk avler og de resterende 26 sendt på slagteri. Derefter gik et staldrensningsfirma i gang med at rengøre stalden, og om tirsdagen ankom de 150 jerseykøer fra Steensgaard. I tirsdags, en uge senere blev alle 150 kvier kørt til Tyskland for at give plads til ungdyrene og goldkøerne fra Steensgaard.

- Dermed blev vi som aftalt færdige til 1. december. Det har ikke mindst været et puslespil at få afsætningen af køerne og tidsplanen til at gå op. Men planen ser ud til at lykkes, siger Torben Christensen, der økonomisk forventer, at der bliver en fornuftig balance i konverteringen af besætningen.

Og som en ikke uvæsentlig tilgift får han med den mindre race mulighed for at udvide miljøgodkendelsen fra de hidtidige 150 sortbrogede køer til 200 jerseykøer inklusive opdrættet.

  

Læs også