En langstrakt konflikt

Planteavler Claus Neergaard fra Gunderslevholm Gods har længe ventet på, at Næstved Kommune rensede vandløbet Hulebækken op. Men sammenligning af kontrolmålinger fra Orbicon og fra grundforbedringskonsulent Kjeld Morel afslører store afvigelser, som forsinker oprensningen.

Hos planteavler og godsejer Claus Neergaard har en konflikt med Næstved Kommune om oprensningen af Hulebækken kostet bunker af tid og penge. Sagens omkostninger er løbet op i 200.000-300.000 kroner. En regning som Claus Neergaard vil sende videre til kommunen. Og samtidig har Næstved Kloak Service og godsejeren politianmeldt hinanden. Men pengene kunne kommunen ifølge Claus Neergaard have været sparet, hvis de blot havde handlet i tide.

- Hele forløbet med oprensning og opmåling af vandløbet, som går gennem mine marker, er en rigtig kedelig og langstrakt affære. Den begyndte sidste år, og vi er i mine øjne ikke nået i nærheden af en afslutning på problemet, indleder godsejeren.

Oprensningen er yderlig blevet forsinket, da to kontrolmålinger foretaget af to uvildige parter – henholdsvis Orbicon og statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel – afviger væsentlig fra hinanden.

Mætte af vand
Sagen startede sidste år i forbindelse med, at der på Claus Neergaards mark skulle projekteres kloakrør. Allerede dengang konstaterede parterne, at området var mættet af vand.

Derefter blev det tilføjet skriftlig som et vilkår, at arbejdet først måtte gennemføreres, når vandløbet var oprenset i henhold til gældende vandregulativ. Efterfølgende er der, ifølge Claus Neergaard, gået bureaukrati i sagen, og det er han ked af.

- Jeg er meget frustreret over, at jeg skal slås så meget med min kommune, især fordi jeg gerne vil passe på naturen. Jeg vil ikke bare grave eller være besværlig, men på dette stykke af vandløbet er det nødvendigt at kommunen gør sit arbejde, inden NK kan komme til, forklarer Claus Neergaard. 

Tidskrævende
Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening har planteavleren intet imod naturlige vandløb – tværtimod. Men for Claus Neergaard drejer det sig om, at kommunen ikke har passet vandløbet ifølge vandregulativet.

- Den 16. marts i år konstaterer Næstved Kommune et opremsningsbehov, men de udskyder opgaven til september, hvilket kun er med til at gøre situationen værre. Og hvorfor? Nu er en del af mine roer på marken gået tabt, og jeg har brugt ufattelig meget tid på denne sag, konstaterer godsejeren.

Personligt har planteavleren ikke noget udstående med kommunen eller de mennesker, som følger lovgivningen. Men han mener, at parterne kommer fra to forskellige verdner, hvor man ikke taler samme sprog.

- Egentlig er jeg hverken vred eller sur på Palle Peter Myssen eller Hanne Stensen Christensen (ansatte i kommunen, red.). Jeg synes faktisk, at de udfører et kompetent arbejde, men jeg mener, at hele denne situation kunne være undgået, hvis man bare havde renset vandløbet ordentlig op til at starte med. Jeg er derfor utrolig skuffet over kommunens forvaltning.

Forskellige målinger
Og Orbicons målinger forstår han ikke.

- Jeg har på eget initiativ fået foretaget målinger. Det har min landboforening Gefion anbefalet mig. Derfor valgte jeg Kjeld Morel, da det viste sig, at Orbicon ikke mente, at vandløbet havde behov for pleje. Kjeld Morels målinger afviger da også en hel del fra Orbicons målinger, og det forstår jeg ikke.

- Orbicon påpeger ikke et oprensningsbehov, men det gjorde Næstved Kommune. Samtidig er det min opfattelse, at de to fagparter – Orbicon og Kjeld Morel ikke arbejder efter samme metode, og det kan måske også have en indflydelse på resultatet, fortæller Claus Neergaard.

Chef for Natur og Vandkontoret i Næstved Kommune, Hanne Stensen Christensen, kan godt forstå Claus Neergaads frustrationer, men påpeger, at afdelingen i kommunen, Natur & Vand, har mange sager, og at flere lodsejere og landmænd kræver øjeblikkelig handling fra kommunens side.

- At føre tilsyn med 300 km vandløb tager tid, og vi forsøger at tilrette en fornuftig arbejdsdeling. I den forbindelse har Claus Neergaard fået fuldstændig samme behandling som alle øvrige lodsejere.

To forskellige problematikker
Den lange sagsbehandlingstid ser Hanne Stensen Christensen og Claus Neergaard ganske enkelt forskelligt på.

- Problemet er, at Claus Neergaard blander oprensningen af Hulebækken sammen med kloaknedlægningen, og de to ting har ikke noget med hinanden at gøre.

- Efterfølgende har Claus Neergaard valgt at få en uvildig opmåling af statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, og denne undersøgelse har vi, efter de uoverensstemmelser, der er med Orbicons målinger, sendt til Orbicon. Alt dette arbejde tager tid, hvilket ikke må ses som om, vi straffer Claus Neergaard, fordi han får foretaget en kontrolmåling.

Sort-hvid fremstilling
Og Hanne Stensen Christensen er ked af den udvikling, sagen har taget.

- Jeg er da ærgerlig over den opfattelse, som Claus Neergaard fremlægger. Men først må jeg påpege, at der altid har været store problemer med Hulebækken. De to sidste års regnskyl har selvfølgelig ikke gjort situationen bedre, men vi forsøger at behandle alle sager inden for de rammer, som nu er udstukket. Vandregulativet er altså blevet overholdt.

- I denne forbindelse er jeg ked af den tone, men også den fremstilling, der er blevet gjort af kommunerne og landmændene – både i medierne og i selve debatten mellem parterne. Hele problematikken omkring vandløbene og oprensning fremstilles meget sort-hvidt.

Taler ikke for miljøorganisationerne
På den ene side har man nemlig, ifølge Hanne Stensen Christensen, miljøorganisationerne og kommunen, og på den anden side de forurettede landmand, som nu vil hetze kommunerne, og denne forsimplede opdeling afspejler ikke virkeligheden, mener Hanne Stensen Christensen. For Næstved Kommune taler ikke nogen miljøorganisationernes sag.

- Kommunen skal forsøge at varetage alle borgeres interesse. Og hvis vi i tilfældet med Claus Neergaard har begået en fejl, og det viser sig at Orbicons resultater er misvisende, eller at Kjeld Morels målinger bare er mere præcise, så vil vi da rette op på det.

- Vi har ingen intention om at fortie, eller skjule oplysninger. Vi skal finde en balance mellem hensynet til vandløbet og naturen i henhold til regulativet, og det er både vanskeligt og tidskrævende, forklarer hun og forsætter:

- Claus Neergaard har skrevet og henvendt sig mange gange, og min kollega Palle Peter Myssen, hvis arbejde på området jeg støtter fuldstændig op om, har været ude hos Claus Neergaard og gennemgået sagen i august. Derfor håber vi på et fornuftigt udfald, når Orbicon har kommenteret på Kjeld Morels kontrolmålinger.

Nye standarder
I fremtiden kunne Hanne Stensen Christensen godt forestille sig en bedre lovgivning på området, som dermed kunne forhindre lignende sager.

- Opmålingen af vandløb er en neutral opmåling, som bliver foretaget af faglige folk, men der eksisterer ikke nogen standard eller bestemte regler for opmålingen, og det kunne man arbejde på. På den måde ville kontrolmålinger være hurtigere at sammenligne, og sager som Claus Neergaards kunne sandsynligvis blive behandlet hurtigere, slutter chef for Natur & Vandkontoret i Næstved Kommune, Hanne Stensen Christensen.

Læs også