- Jeres brug af sprøjtemidler er kun gået en vej, og det er op, op og op

Ida Auken (SF) vil have et opgør med frivillige aftaler med landbrugserhvervet på pesticidområdet. - Der er kun en løsning tilbage, og det er en ny pesticidafgift, fastslår hun.

Landbruget kan se frem til en ny pesticidafgift. Det fastslår miljøminister Ida Auken (SF).

- De seneste 10 års borgerlig politik har været katastrofal. Landmændenes brug af sprøjtemidler er kun gået en vej, og det er op, op og op.

- V og K benyttede sig kun af frivillige aftaler med landbrugserhvervet, men enhver kan se, at princippet om frivillighed er slået fejl. Der er kun en løsning tilbage, og det er en pesticidafgift, der får landmændene til at ændre adfærd. Vi skal have landbruget til at sprøjte mindre, siger miljøministeren.

Barsler med afgiftsforslag
Regeringen lægger op til en differentieret afgiftsmodel, der skal få landbruget til at bruge færre pesticider. Samtidig skal den enkelte landmand i stigende grad vælge de midler, der udgør den mindste miljø- og sundhedsbelastning.

- For fremtiden skal vi have landmændene til at vælge de mildeste pesticider til at slå ukrudt og skadedyr ihjel. Denne regering ønsker et mere bæredygtigt og grønnere landbrug, og den kommende pesticidafgift er en del af den grønne omstilling af landbrugserhvervet, siger Ida Auken.

Regeringen planlægger at fremsætte lovforslag inden for få måneder.

Ok med belastningsafgift
Landbrug & Fødevarer hilser omlægningen velkommen. Men understreger, at det kun sker så længe, afgiften følger belastningen og ikke forbruget.

- Forbruget af pesticider siger ikke noget om miljøbelastningen. Derfor har vi længe argumenteret for en omlægning, så de landmænd, der står for en minimal miljøbelastning, ikke skal straffes. Det er afgørende, at vi fastholder de faglige proportioner i denne debat.

- Vi har i Danmark et pesticidforbrug, som er væsentligt lavere end i flere af vores nabolande. Pesticider anvendes indenfor rammerne af et strengt godkendelsessystem, og professionelle brugere af planteværnsmidler er meget veluddannede i at bruge dem rigtigt, siger viceformand Henrik Frandsen.

Ikke nok for DN
Hos Danmarks Naturfredningsforening er man ikke begejstret for den varslede afgift.

- Vi har gang på gang slået fast, at skal afgifterne virke – så skal de mindst fordobles. Men der er tilsyneladende politisk konsensus om, at det samlede afgiftstryk for landbruget ikke må stige.

- Ændres denne opfattelse ikke, får afgiften på sprøjtegifte ingen effekt, for afgiften vil være for lille til at være adfærdsregulerende, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, DN-præsident. 

Læs også