Ingen stald uden el

Simon Risbjerg El & Køl A/S i Rudkøbing har stået for projektering og installation af teknik i ny svinestald på Skovsbo på Langeland.

Da Tjørntved I/S ved far og søn, Peter og Henrik Oldenbjerg, Rudkøbing, i maj sidste år på gården Skovsbo ved Fuglsbølle kunne tage en ny slagtesvinestald i brug, som var opført af byggefirmaet Hindsgaul, Aarup, var det den lokale el-virksomhed, Simon Risbjerg El & Køl A/S, Rudkøbing, som havde stået for alle de tekniske installationer i og omkring stalden - lige fra projektering og frem til aflevering.

- Bortset fra selve bygningen med tilhørende staldinventar har vi stået for alle installationer i den komplette slagtesvinestald, fortæller virksomhedens indehaver og daglige leder, Simon Risbjerg.

- Vi har leveret og monteret hovedtavleanlægget og lagt ny stikledning ind. Vi har monteret et komplet frekvensstyret Skov ventilationsanlæg og et komplet belysningsanlæg. Vi har stået for udvidelsen af det eksisterende Big Dutchman vådfodringsanlæg, og vi har installeret et forsuringsanlæg til gylle.

Alsidig bedrift
Henrik Oldenbjerg oplyser, at den nye stald har 2.800 stipladser, at der leveres 5-6.000 slagtesvin om året fra stalden, og at etablering af et gylle-forsuringsanlæg var et myndighedskrav for at få byggetilladelse.

Tjørntved I/S, der er stiftet i 1996 og ejes i fællesskab af Peter og Henrik Oldenbjerg, består af de fire gårde, Skovsbo, Tjørntved, Havgård og Biskopstorp. Driften omfatter i alt 912 ha, hvoraf ca. 200 ha er forpagtet, samt tre moderne svineproduktioner: Tjørntved med 980 søer i opformering, Biskopstorp med 1.120 søer og salg af 7 kg’s grise, og Skovsbo med polte- og slagtesvineproduktion.

Bredt arbejdsfelt
Simon Risbjerg ApS i Rudkøbing blev stiftet i 2004, da Simon Risbjerg overtog el- og kølefirmaet Peter Petersen A/S, som var startet i 1975. Virksomheden arbejder primært med salg og service af el-installationer, styringer samt ventilations og køleløsninger på Fyn og øerne.

I 2005 åbnede Simon Risbjerg ApS detailforretning i Rudkøbing med hvidevarer, el-artikler og belysning. To år efter sammenlagdes værksted og detailbutik på adressen Skovsbovej 22. I 2009 overtoges Guldager El og el-firmaet Lentz. Sidste år blev Fyns El & Køleteknik sammenlagt med Simon Risbjerg ApS. Efter en rekonstruktion videreføres virksomheden under navnet Simon Risbjerg El & Køl A/S, og i december 2010 flyttedes til nye lejede lokaler i Rudkøbings erhvervsby på adressen Ellehaven 4E.

Totalløsninger
- Vi tilbyder totalløsninger inden for el-installation, køleteknik og varmepumper, fortæller Simon Risbjerg. På landbrugssiden har vi store kompetencer inden for opbygning af komplette installationsløsninger i såvel svine- som kostalde, herunder belysnings-, foder- og ventilationsanlæg. Ligeledes har vi erfaring i installation af kornbehandlingsanlæg samt service på køletanke og isbank-køleanlæg.

Ud over landbrug arbejder firmaet med industri, privatkunder og butikker. Medarbejderstaben omfatter seks svende og to lærlinge samt halvanden medarbejder i administrationen.

Læs også