Der er behov for flere græsfrø

Man kan lægge alle græs- og kløverarter ud om foråret, siger Hunsballe Frø, der opfordrer til at huske frøafgrøder i forårets markplan.

Inden længe begynder planlægningen af den endelige markplan for 2012 samt udarbejdelse af gødnings- og sprøjteplaner, og Hunsballe Frø opfordrer til at tage græs- og kløverfrø med i forårets markplan.

Det våde efterår har betydet, at der ikke er lagt så meget græsfrø ud i efteråret til høst i 2012 og 2013 som ønsket. Hunsballe Frø kan derfor konstatere, at der er et større behov for at lægge græsfrø ud til det kommende forår i vårsæd.

Lavt frøareal
Det danske areal af græs- og kløverfrø har i de senste to høstår været meget lavt. På figuren ses det, at arealet var helt nede på omkring 60.000 hektar i både 2010 og 2011, og Hunsballe Frø estimerer et stort set uændret areal i 2012.

- Det lave areal i disse år skyldes høje priser på korn og raps i 2010 og 2011 samt, at frøfirmaerne sænkede produktionen, idet lagrene i 2009/10 var blevet for store. Vi havde i Hunsballe Frø et ønske om en væsentlig stigning i arealet til høst 2012, men det våde efterår har blandt andet forhindret mange i at så alm. rajgræs i renbestand, siger direktør i Hunsballe Frø A/S, Jens Holstborg.

25 procent mere
Han ser derfor et solidt grundlag for et stigende frøareal til høst 2013, da lagrene efter høst 2011 og 2012 vil blive historiske lave, både i Danmark og i EU.

Ifølge Hunsballe Frø kan man lægge alle græs- og kløverarter ud om foråret, man skal blot tage sine forholdsregler vedrørende udsædsmængde og rækkeafstand i dæksæden. Der er ligeledes gode muligheder for en effektiv bekæmpelse af andre græsser ved forårsudlæg.

- I Hunsballe Frø vil vi gerne øge arealet med 20-25 procent fra 2012 til 2013. Vi har opfordret vores bestående frøavlere til at øge udlægget med græs- og kløverfrø det kommende forår til høst 2013, men vi har også behov for nye frøavlere for at kunne nå vores målsætning, siger Jens Holstborg.

Læs også