Nyt miljøudvalg skal høre om vandplanernes ulyksaligheder

Folketingets miljøudvalg har fået en helt ny sammensætning, og derfor er der endnu engang behov for at få informeret politikerne om eksempelvis fejlklassificeringen af vandløb i forbindelse med vandplanerne.

At mange danske vandløb ikke er klassificeret korrekt i forbindelse med vandplanerne, kommer næppe bag på mange landmænd.

Men i Folketingets miljøudvalg er der nu efter valget kommet så mange nye politikere, at der med stor sandsynlighed sidder nogle, som ikke har den viden. Kun ni medlemmer ud af udvalgets 29 medlemmer er således gengangere i udvalget.

Blandt ordførerne er det det kun Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti og Per Clausen fra Enhedslisten, der er gengangere i miljøudvalget.

De mange nye ansigter har derfor fået hele tre forskellige delegationer fra landbruget til at bede om foretræde for det nye udvalg, så de kan forklare deres syn på vandplanerne og hvilke konsekvenser, som de har over for landbruget, herunder blandt andet fejlklassificeringen af vandløb, som i Danmark er langt mere restriktiv i end i andre EU-lande.

Besøgene fra de tre delegationer er alle blevet samlet til på torsdag i næste uge.

Varslet ændringer i vandløbsloven
Fra rådgivningscentret Heden & Fjorden er det miljøkonsulent Helle Borum, der har meldt sin ankomst. Derudover har Landbrug & Fødevarers viceformand Henrik Frandsen og agronom Jan Hjeds, der repræsenterer sig selv, og som også tidligere har haft foretræde for Folketingets miljøudvalg om emnet, valgt at bede det nye miljøudvalg om tid til at tale om vandplaner og forkert klassificerede vandløb.

- Det, som vi er nervøse for, er, at man har varslet, at man vil ændre i vandløbsloven, siger Helle Borum.

Hun forklarer, at i dag tjener vandløbene til afvanding af landbrugsjord, men der er også en miljøparameter at tage højde for. Blandt andet om, hvad man må og ikke må ved vandløbene i forbindelse med grødeskæring og oprensning.

- Som vi har opfattet det fra den nye regering, så vil man tilsyneladende vægte naturbeskyttelsen højere end afvandingsinteresserne, og med alt det nedbør som vi har haft nu her i år, så har vi jo set, hvordan vi har haft marker stående oversvømmet rundt omkring. Det er helt klart, at vandløbene i øjeblikket ikke kan trække nok vand, da vandløbene flere steder ikke er renset ordentligt op, siger Helle Borum. Hun tilføjer, at man især vil forklare politikerne, at en del af de 7.300 kilometer vandløb er forkert klassificeret.

Har forklaret det en gang før
Vandløb, der er klassificeret som naturlige, er der strengere krav til, hvordan man må rense og grødeskære, end vandløb, der er klassificeret som modificerede eller kunstige.

- Vi har tidligere forklaret det gamle miljøudvalg de samme ting, men det nye udvalg er jo næsten fuldstændig skiftet ud. Derfor tager vi nu over og fortæller dem det samme en gang til. Det er jo den gruppe af mennesker, som nu endeligt skal vedtage vandplanerne, siger Helle Borum.

Hun mener, at det er vigtigt, at politikerne ved, hvad konsekvensen bliver, hvis de fastholder beslutningen om, hvordan de danske vandløb lige nu er klassificeret, og man vælger at gøre reglerne strammere, end man behøver at gøre.

Reglerne i Danmark er således lagt op til at være en del strammere end i Tyskland. I Danmark er kun 2,8 procent af alle vandløb klassificeret som stærkt modificerede, mens det i Tyskland er 37 procent af vandløbene, der er klassificeret som stærkt modificerede.

Besøget fra repræsentanterne i landbruget på Christiansborg finder sted på torsdag i næste uge klokken 10.30. Som regel har man, når man har bedt om foretræde for et af Folketingets udvalg, cirka 15 minutter til at tale sin sag.

Læs også