Kritik af pløje-aktion

Man får ikke folk til at hjælpe sig ved at pege fingre ad dem, fastslår Landboforeningen Midtjylland, der nægter at bifalde ulovligheder, som dem Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL, forleden udførte.

- Jamen, det er helt rigtigt, at de mange regler på planteavlsområdet er umulige at holde rede i. Enhver politiker, der prøvede, ville øjeblikkeligt blive fanget i en krydsoverensstemmelse. Man får kun reglerne ændret gennem vedholdende og direkte dialog med dem, der har magt til at ændre dem. Ikke gennem en provokation for provokationens skyld.

Udmeldingen kommer fra Hans de Neergaard, bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Midtjylland, og har adresse til Kolding Herreds Landbrugsforening, som forleden gennemførte en ulovlig oppløjning af en græsmark.

Meldingen skal tjene to formål. Dels at mane til besindighed, så kommende forhandlinger om en ændring af regelsættet ikke ødelægges af flere ulovlige aktioner, dels en henstilling om at udvise en vis grad af loyalitet overfor den organisation, man er medlem af - her Landbrug & Fødevarer.

- Landbrug & Fødevarer arbejder hårdt og intenst på at få politikerne til at sanere i regeljunglen, fortsætter Hans de Neergaard, der har hele sin bestyrelse bag sig. –Landbrug & Fødevarer advarede forlods mod aktionen på et fællesmøde for alle foreningsformænd. Alligevel gennemføres den. Det svækker Landbrug & Fødevarers mandat som forhandlingspart på dansk landbrugs vegne.

Hans de Neergaard understreger, at en forening må have lige nøjagtig den holdning, den ønsker. Men så må man klart vælge side, og pløjeaktionen er båret af samme tankesæt som Bæredygtigt Landbrug, mener han.

- Enten hører man til i protestbevægelsen eller det etablerede system. Man kan ikke stå med et ben i hver lejr, fastslår det midtjyske bestyrelsesmedlem, der erkender, at aktionen skabte stor opmærksomhed. –Men det gør ulovligheder eller ekstreme ytringer altid. Glistrup sagde også mange rigtige ting, men til sidst gad ingen høre på ham, fordi han var ude på overdrevet. Jeg tror Bæredygtigt Landbrug kan ende i samme situation.

Læs også