60 færre og mere bedriftsfokus

Hos Centrovice sættes rådgivningen og medlemmerne nu yderligere i centrum, efter fusionen og sammenflytningen har slidt på virksomhedens image, påpeger den konstituerede direktør.

Da Morten Christiansen som 39-årig i 2009 kom fra en privat virksomhed med økonomiansvar og satte sig i stolen som administrationschef hos Centrovice, var der 230 ansatte i de daværende rådgivningshuse i Vissenbjerg og Ringe.

I dag er han konstitueret administrerende direktør for 158 ansatte i rådgivningsvirksomheden, der i mellemtiden er blevet samlet i Vissenbjerg. Dermed har over 60 medarbejdere forladt Centrovice, heriblandt direktør Dorit Greve og fire øvrige fra de øverste lag i organisationsplanen.

- Nogle af mine vigtigste opgaver er at styre organisationen uden en direktør i en periode og få økonomien vendt til sorte tal. Samtidig skal vor rådgivning være foran og konkurrencedygtig, og kunne gøre en forskel for vore medlemmer, hvoraf nogle både økonomisk og senest på grund af høsten er hårdt pressede, understreger Morten Christiansen, der blev konstitueret i forbindelse med Dorit Greves afgang i foråret.

200 færre medlemmer
Internt føler han, at den nu mere flade organisation kører rigtigt godt, og efter et par år med underskud tegner det i år til et lille plus på rådgivningsvirksomhedens bundlinie.

- Men vigtigt er det, at vi holder mest muligt fokus på rådgivningen og på landmændene. I processen med fusion og sammenflytningen af de to kontorhuse var vi for indadvendte, og det har kostet ud af til.

Morten Christiansen oplyser, at foreningen i forhold til 2009 tæller omkring 200 færre medlemmer, hvor en stor del er ophørt ved naturlig afgang fra erhvervet, men at der også er mistet regnskaber og dermed omsætning til familielandbruget og Patriotisk Selskabs rådgivningscentre.

- Samtidigt har vi gået vores processer efter i sømmene, således at vi i dag er væsentlig mere effektive, påpeger han.

Derfor er medarbejderstyrken i sagens natur blevet tilpasset, men dem der er tilbage er så til gengæld yderst kompetente. Eksempelvis er miljøafdelingen reduceret fra 16 til fem ansatte, fordi der ikke i samme omfang skal behandles samme antal byggeansøgninger som tidligere som følge af afmatningen og restriktive krav.

Stærke kompetencer
- Vi har fortsat en faglig stærk rådgivning indenfor miljø, blandt andet omkring de aktuelle oversvømmelser. Men også på langt de fleste andre områder, som landmanden og familien beskæftiger sig med og berøres af, har vi stærke rådgivningskompetencer. Så sent som i dag fik vi et par henvendelser fra fortvivlede sydfynske medlemmer, som på grund af uoverskuelige oversvømmelser var ved at opgive ævred. Også her har vi faglig akut bistand at kunne tilbyde.

Morten Christiansen understreger, at Centrovice mere end nogensinde har fokus på medlemmernes behov, og sætter landmanden i fokus.

Lige for tiden har mange behov for sparring, men det er meget individuelt fra landmand til landmand, hvad behovene er. En del landmænd er godt kørende og har behov for råd omkring udvikling, mens andre har behov for rådgivning og nye budgetter i forbindelse med møder med bankerne.

- Vi har både de rette medarbejdere, og de rette værktøjer til at give medlemmerne den hjælp, de hver især har brug for. Og endnu mere end tidligere vil vi ud på bedrifterne og gøre en forskel sammen med landmanden. For det er jo det, som det hele handler om. Det handler ikke om, hvorvidt vi som forening bor i det ene eller det andet hus.

Direktøren understreger, at værdiskabelsen for landmanden foregår så omkostningsbevidst som muligt. Således har Centrovice ikke hævet timeprisen i flere år, og prisstigninger er ikke undervejs.

- Tilmed vil vi gerne tilbyde et gratis møde for medlemmer, netop for at belyst behovet og samtidig få en dialog om, hvordan rådgivningsvirksomheden skal udvikles. Vi har nemlig en tro på, at Centrovice fortsat kan gøre en forskel, og det skal ske i et tæt samspil med landmændene.

Den konstituerede direktør Morten Christiansen oplyser, at et eksternt firma er i gang med interviews med både bestyrelse, ledergruppe og medarbejdere med henblik på at definere kravene til den profil, som fremover skal sidde i direktørstolen i Vissenbjerg. Processen ventes at være tilendebragt, således den nye direktør kan tiltræde 1. januar.

Også på en anden front arbejdes der på højtryk hos Centrovice. Som bekendt blev man sidste år præsenteret for et erstatningskrav på 32 millioner kroner i forbindelse med rådgivningen ved en fynsk ejendomshandel. Morten Christiansen ser dog fortrøstningsfuld på sagen.

- Den peger vores vej, og vi venter, at den snart kan afsluttes. Vor vurdering er, at det maksimalt kan komme til at koste Centrovice et mindre etcifret millionbeløb, såfremt vi er erstatningspligtige.

Læs også