Ellen trak i gummistøvlerne

Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V) undrer sig over, at der er forskel på klassificering af vandløb rundt i Danmark - også andre forhold i Tyskland.

Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, var trukket i gummistøvlerne for at se på våde marker. Og valget af fodtøj var velvalgt, selvom hun ikke var ude i de værste vandpytter på de flade marker ved Ribe, hvor der grundet de våde marker stadig står masser af korn.

Besøget hos de vestjyske landmænd var netop sat i værk af hensyn til en snak om vandplaner og afvanding af markerne. Inden turen i støvlerne var der en generel snak om problemerne med at få vandet væk. Især var der snak om forskellen på den måde, vandløbene klassificeres:

- Jeg kan ikke forstå, at vandløbene klassificeres så forskellige rundt i landet, når de er stort set ens, og der er også stor forskel i forhold til Tyskland, hvor de også klassificeres meget anderledes, lød det efterfølgende fra Ellen Trane Nørby.

Forinden havde formanden for den lokale landboforening, Claus Christensen, kunnet fortælle, at de tidligere amter vurderede vandløbene forskelligt, og det er der ikke ændret på siden. Derfor er forholdene for landmændene forskellige, og det er forhold, den politiske ordfører lovede at se nærmere på.

- Vi skal ikke gøre det anderledes her, end de gør det syd for grænsen, påpegede Ellen Trane Nørby.

 

Nødvendigt med input
Fra socialdemokratisk side er der langet ud efter Venstres kandidater for kun at komme ud i marken, fordi der er valg, men det afviser Ellen Trane Nørby på det bestemteste:

- Vi kan kun få de nødvendige input ved at være ude hos folk, og jeg er her ikke, bare fordi der er valg. Jeg har en løbende dialog med også landbruget.

En udtalelse, der blev bekræftet allerede ved starten på mødet.

- Tak for sidst, lød det fra landboformand Claus Christensen med henvisning til et tidligere møde i Billund.

»Efter besøget i Varde gik turen til Ribe, hvor jeg besøgte den lokale landmand Hans Martin Schmidt sammen med Sydvestjysk Landboforening. Formålet med besøget var at debattere udformningen af og processen omkring de statslige vandplaner. Gennemførelsen af vandplanerne har trukket ud, da Miljøministeriet har modtaget mere end 4000 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af planerne.

Derfor er jeg også meget interesseret i at indgå i en konstruktiv dialog med landmændene, så vi sikrer, at vi har et stærkt og konkurrencedygtigt landbrug i Danmark. For vi må ikke udforme lovgivningen på en måde, så vores landmænd ikke kan klare sig i konkurrencen mod landbruget i vores nabolande«, skriver Ellen Trane Nørby efterfølgende på sin hjemmeside.

 

Bæltemejetærskere
Det var kvægproducent Hans Martin Schmidt på Tanderup Digevej 36, der lagde stue til den første drøftelse om forholdene, og meldingen er klar:

- Vi har i forvejen problemer med vandet, og det bliver endnu værre, hvis vandløbsvedligeholdet mindskes endnu mere, lød det fra Hans Martin Schmidt.

Han har omkring 200 malkekøer og driver 190 hektar - bl.a. i det våde område, og han gjorde det klart, at det er umuligt at grave sig til et fald, der skal få vandet væk fra markerne.

Mængden af nedbør betyder, at det er nødvendigt at benytte bæltemejetærskere i en del af det våde område.

 

Læs også