Stormøde om oversvømmelser

Mere end 500 mennesker var i søndags mødt op i Nykøbing Falster Hallen for at diskutere den seneste tids voldsomme oversvømmelser.

Løsninger og forslag til forbedringer af åløb og kanaler var forskellige, men én ting kunne panelet blive enige om. Situationen i det sydøstlige Danmark er katastrofal.

Stormødet, som foregik i Nykøbing Falster Hallen, bestod af et panel, hvor blandt andet fødevareminister Henrik Høegh (V), borgmester John Brædder og miljøordfører Mette Gjerskov (A) deltog. Alle kom de med deres bud på, hvordan man kan sikre, at vandproblemerne ikke gentager sig.

Øget budgetter
- Vi er vidne til en katastrofe. Fra juni til august har vi her i Guldborgsund Kommune fået et helt års nedbør. Vi er blevet en del klogere og må erkende, at vores beredskab på området ikke har været optimalt, indledte Guldborgssunds borgmester John Brædder og forsatte:

- Der er meget, vi skal blive bedre til, og det bliver vi. I byrådet er der bred enighed om at øge budgetterne på området væsentligt, og samtidig er det også tydeligt, at grødeskæring i fremtiden ikke er nok, lød det fra borgmesteren.

John Brædder understregede yderligere, at man fra kommunens side var klar til at gå lige til kanten, når det gjaldt om at overholde miljøkrav på området.

- Kanalerne i vores område er skabt til at lede vandet væk fra markerne, frugtplantager og grundejerforeninger, det skal vi først og fremmest huske på, sagde borgmester John Brædder under stor applaus.

Stil krav
Tilhørerne fik også valgkampen at mærke, da den første politiker fik ordet. Fødevareminister Henrik Høegh (V) betonede, at det var de tilstedeværende, vælgerne, som kunne gøre en forskel.

- I skal stille krav til os, for det er den sikreste måde, vi kan skaffe 90 mandater på. Så skal vi nok finde løsningerne. Det kan blandt andet ske ved at ændre de såkaldte faunaklasser, give kompensation eller noget helt tredje. Vi vil i hvert fald gå reglerne grundigt efter, sagde Henrik Høegh.

Det indlæg kunne miljøordfører Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet ikke bruge.

- Vi har nu haft en VK-regering i 10 år, og det har ikke løst noget. Vi har vidst om disse problemer længe. Men det handler om langtidsplanlægning. Nogle af de oversvømmede arealer, må vi indse, kan ikke dyrkes i fremtiden. Disse områder må omlægges til engarealer, og så skal vi selvfølgelig kompensere, forklarede Mette Gjerskov.

Moderne vandforvaltning
Blandt de tilstedeværende var viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, og han var klar til at tage et nyt opgør med Grøn Vækst.

- Den vandløbsindsats, som er aftalt i Grøn Vækst, bør genovervejes. Mit budskab til landets kommuner er, at de bliver nødt til at efterleve vandløbsregulativet til punkt og prikke.

- Derudover er der behov for at få en moderne vandforvaltning, der er så effektiv og fleksibel, at man kan håndtere de nye ekstreme vejrsituationer. Jeg har oplevet, hvor store værdier der er på spil. Både for landmænd, husejere og sommerhusejere. Alle er de hårdt ramt.

- Det er bydende nødvendigt, at kommunerne også går ind og kigger på de gældende vandløbsregulativer og vurderer, om disse er tidssvarende i forhold til de flere skybrud og de stadig større befæstede arealer, fortalte Henrik Frandsen.

Forværres
Vand- og naturchef i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen vurderede, at situationen yderligere forværres, hvis Grøn Vækst-aftalens intentioner om at skære yderligere ned på vedligehold af vandløb føres ud i livet.

Aftalen betyder, at 7.300 kilometer vandløb ikke længere skal vedligeholdes. Det truer direkte 25-40 pct. af de danske landbrugsarealer.

Læs også