Medalje for 40 år med regnskaber

Langelandske Kirsten Theodorsen blev fejret af alle kollegerne og Landhusholdningsselskabet for sine mange års trofaste indsats på familielandbrugets kontor.

I forbindelse med et personalemøde forleden for Landbrugsrådgivning Syds medarbejdere i henholdsvis Odense og Tved blev revisorassistent Kirsten Theodorsen, Kulepile, Rudkøbing, fejret for hendes 40 års jubilæum i rådgivningsvirksomheden.

Ved samme lejlighed var Thorkild Ljørring Pedersen fra Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab mødt op med sølvmedalje og hæderspris for lang og tro tjeneste.

Kirsten Theodorsen, der startede i lære som regnskabsassistent tilbage i 1971 ved Langelands Husmandsforening i Rudkøbing, blev rost for hendes arbejdsomhed, det altid smittende humør og hendes villighed til forandringer.

Efter de mange år på kontoret på Langeland var hun i en kortere periode barselsvikar to dage pr. uge på det daværende kontor i Ringe. Og da kontorerne i det sydfynske blev sammenlagt i 2001, flyttede hun til Industrivænget i Tved, hvor hun nu har arbejdsplads.

Læs også