Lyset er en stor energisluger

På en økologisk gård med både malkerobotter og automatisk fodring viser det sig overraskende, at lyset er den helt store strømsluger.

- At lyset er den helt store strømsluger, kom da både bag på mig og folkene fra AgroTech, lyder det fra Ole Andersen, der driver Hulskovgaard ved Kolding, med en økologisk mælkeproduktion på 145 årskøer og i alt 300 hektar jord inklusiv forpagtning.

Han er en af de ti mælkeproducenter, som deltager i projektet »Klimavenlig Kvægproduktion«, og Effektivt Landbrug har været på besøg for at høre om erfaringerne med at måle strømforbruget forskellige steder på bedriften.

Med både malkerobotter og automatisk fodring er der en del teknik på Hulskovgaard, som forventes at sluge en del strøm. Imidlertid kom det som en overraskelse, at lyset var en af de helt store strømslugere.

150 armaturer
Selvom der anvendes lysfølere, så lyset tænder og slukker automatisk, er der over 150 armaturer i staldene med to lysstofrør i hver.

- Så det bliver til meget, siger Ole Andersen, der blandt andet er blevet rådet til at holde armaturerne rene.

Det er AgroTech, Arla Foods amba, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Dansk Kvæg der arbejder sammen omkring »Klimavenlig Kvægproduktion«, der skal kortlægge udledningen af drivhusgasser fra mark til mejeri, for at gøre produktionen mere klimavenlig.

Læs meget mere i dagens udgave af Effektivt Landbrug

Læs også