Høstvejr til frøgræs

På Vestsjælland var der tirsdag høst af 10 hektar engrapgræs på Idagård ved Slagelse, og fra konsulent Bent Svendsen, Hunsballe Frø, kunne der efter dagens mejetærskning konstateres en af de bedre oplevelser.

- Med en ny sort, som ikke var vurderet til de bedste resultater, er det godt at meldingen efter dagens høst lyder på 1400 kg råvare, siger Bent Svendsen.

Under samtale i førerhuset med mejetærskerpiloten, inspektør Casper Dahl, Idagård, fortalte han, at der med bygerne havde været gang i væksten for bundgræsset, så det var med at få høstet, når det kunne lade sig gøre med under 15 procent vand, og udsigt til mere regn.

Casper Dahl bemærkede, at der havde været områder i marken med skader efter snegleangreb, som var bekæmpet, mens det ikke var nemt at håndtere skader fra duerne.

Samarbejdspartneren med Idagård, Henning Hansen, Svendsholm, konstaterer i marken også, at mejetærskningen forløb godt, og meldte klar til næste afgrøde med 12 hektar rødsvingel.

Forventer generelt middel udbytter
Ifølge konsulent Bent Svendsen er den generelle forventning til udbytte i engrapgræs omkring middel, men for rødsvingel mener han ikke, at årets udbytter vil ligne tidligere års, og bedømmes til middel med pil nedad.

- I de tidlige sorter af rødsvingel placeret tæt ved kysten er der høstet forholdsvis pænt, men med årets høst af rødsvingel er der sandsynligvis igen mulighed for nye udlæg igen, vurderer konsulenten.

I de øvrige frøområder i hans domæne på Sjælland og Lolland-Falster er hundegræs og rajsvingel skårlagt, og der er begyndt på strandsvingel.

- Med hensyn til hvidkløver afventer vi til næste uge. Vi har haft en suveræn god bestøvning, men der er kommet lidt til i bunden siden dagene med regn, så det er med at have tålmodighed, eller her i sommervarmen »is i maven«, som man siger, bemærker konsulent Bent Svendsen.

Læs også