Afbud til dronningen

NATIONALPARK: Politisk strid betyder, at Nationalpark Skjern Å ikke åbnes inden ferien.

Nationalpark Skjern Å bliver næppe åbnet denne side sommerferien. Der var ellers sat kryds i kalenderen under lørdag 25. juni mange steder - bl.a. i dronning Margrethes kalender - men nu ser det ud til, at det politiske spil forhindrer den officielle åbning.

Dronningen skulle ifølge flere medier have fået afbud, da de sidste streger for nationalparken ikke er slået - tværtimod.

Der er blandt andet kommet indsigelse fra en række landmænd fra Hoven-området. De ønsker ikke at få jorden ind under nationalparken af frygt for, at det på sigt vil betyde restriktioner. Om det lykkes dem at slippe ud af parken, er der ingen, der aner noget om i øjeblikket.

Efter møder mellem miljøminister Karen Ellemann (V) og forligspartierne meddelte Miljøministeriet i en ultrakort pressemeddelelse, at der forhandles om afgrænsningen af Nationalpark Skjern Å. Med til udsættelsen af indvielsen hører også, at Jørn Dohrmann (DF) ikke mødte op til møderne, og der kan ikke nås en aftale, uden at alle forligspartierne er med.

Jørn Dohrmann er tilsyneladende blevet sur over, at miljøministeren indkaldte til møde med alt for kort varsel og derfor blev væk fra mødet.

Ender drøftelserne i større ændringer af parken, kan det koste en ny høring på otte uger.

Læs også