Efterlyser sponsorer af sten til stenrev

En styregruppe vil etablere et stenrev i Flensborg Yderfjord lidt syd for Als, og skal derfor bruge landmænd, der er villige til at give sten til projektet.

En styregruppe i det sønderjyske bestående af blandt andet Sønderborg Kommune, Danfoss, LandboSyd og folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) står for koordineringen af de aktiviteter, der skal ende med etableringen af et stort stenrev i Flensborg Yderfjord – Sønderborg Bugt.

Inden revet bliver en realitet, skal der dog tilføres flere sten end de 1.000 kubikmeter fra Sønderborgmotorvejen, som entreprenørfirmaet KMG allerede har stillet til rådighed.

- Derfor tager LandboSyd imod tilmelding fra landmænd, der ønsker at give sten til projektet. Det er et rigtigt godt projekt, som vi forventer vil vise, at kunstige rev er et godt virkemiddel til at reducere kvælstofniveauet og forekomsten af iltsvind, forklarer LandboSyds formand, Mogens Dall, der selv har 40 ton sten klar.

Rovdrift på rev
Fakta er, at stenrev er blevet en yderst sjælden naturtype i Danmark, og der kan være en sammenhæng mellem fjernelsen af stenrevene og det iltsvind, man i perioder har kunnet observere i havmiljøet. Revene har været udsat for rovdrift af sten til brug for havnemoler, kystsikring og andre former for byggeri.

- Man kan nærmest tale om en plyndring af sten. Stenrevene er reelt forsvundet, og dermed mister vi alle et stykke natur. Landmænd er naturelskere. Ja, for mange af os er det årsagen til, at vi gik ind i erhvervet. Jeg vil derfor kraftigt opfordre til, at man som landmand melder sig som stensponsor, siger Mogens Dall.

Første har meldt sig
Endnu inden LandboSyd har været ude i medierne med efterlysning af sten, har de første landmænd da også meldt sig.

- Jeg synes, det er en rigtig god ide, hvis vi landmænd kan bidrage med at fjerne nogle af det næringsstoffer, der er i havene og genetablere dyre- og plantelivet. For mig betyder det intet, om jeg går glip af lidt af de penge, jeg kunne få for stenene, siger gårdejer Peter From-Eriksen, Sdr. Hostrup.

Han anslår selv, at han vil kunne bidrage med 80 ton til projektet.

- Der er en del sten her. I 2005 reetablerede jeg godt 12 hektar grusgrav, og det gav 250 ton. Jeg er sikker på, at mange andre landmænd vil give sten, for jeg luftede tanken i min ERFA-gruppe, og de var meget positive. Det her er en mulighed for at vise, at landbruget kan være med til at løse mange problemer og ikke skaber dem, siger Peter From-Eriksen.

Projektet er tænkt som et læringsprojekt, der skal give nyttig viden om vores nære havmiljø, hvorfor der også forventes deltagelse i projektet fra Syddansk Universitet.

Ønsker man at blive tilmeldt som stenrevssponsor, kan man kontakte LandboSyd.

Læs også