Opdateret stald

RENOVERING AF STALD: I/S Aagaard Nielsen, Hjallerup, viste deres renoverede stald frem for mellem 150 og 200 besøgende.

Far og søn Villy og Per Aagaard Nielsen har renoveret deres stald og har fået både Lely A3 Next robotter, Lely Discovery robotskraber og Lely Juno foderskubber. De inviterede til Åben Stald i slutningen af maj.

De to Lely A3 Next robotter blev taget i brug i begyndelsen af november sidste år. Stalden er fra 1978 med tre rækker sengebåse og foderbord langs den ene side. Det er en velkendt staldtype, hvor der i dag er placeret robotter og separationsafdeling som erstatning for den gamle malkestald.

Robotrummet er med sænket gulv og omkranset af halvmure, hvilket giver rigtig meget lys samt et godt overblik over hele stalden fra foderbordet.

- Vi har fået opdateret vores gamle stald med den nyeste teknik: malkerobotter og robotskraber. Vi har fået en helt anden og mere fleksibel hverdag, hvor teknikken har overtaget de tidskrævende arbejdsopgaver. Det giver overskud, siger Villy og Per Aagaard Nielsen.

Øget aktivitet ved foderbordet
På besøgsdagen var der mange positive udmeldinger. Især robotrummet med det sænkede gulv fik mange kommentarer for dets rengøringsvenlighed, men også overblikket over robotarmens arbejde, og hvor nem tilgangen til den var, blev nævnt flere gange.

Ideen med foderskubberen, Juno, der kører frem og tilbage på foderbordet er at øge aktiviteten ved foderbordet ved at skubbe foder ind til køerne 8 til 12 gange dagligt. Det skal blandt andet resultere i en højere foderoptagelse og tilgodese de rangsvage køers muligheder for at få en andel af det friske foder.

- Vi har efterhånden en del ude at køre. De fleste af dem kører i stalde med AMS, men også i stalde med andet malkeudstyr kan Junoen gøre en forskel. Og så er der jo en arbejdsbesparelse, siger Kent S. Nielsen fra Lely, der stod bag Åben Stald-arrangementet.

Læs også