Fynske køer slår de jyske

REGNSKABSRESULTATER: Fynske mælkeproducenter kom ud af 2010 med et plus på bundlinjen, mens de jyske kvægbrugere måtte notere et minus i regnskabet.

De fynske mælkeproducenter kom ud af 2010 med et langt bedre resultat på bundlinjen end i 2009, som var et katastrofeår i kvægbruget. De fynske kvægbrugere kunne notere et plus på 220.000 kroner, mens resultatet hos de jyske mælkeproducenter blev et minus på 217.000 kroner. Med andre ord en forskel på 437.000 kroner.

- Det er selvfølgelig rigtig tilfredsstillende, men det hører dog med, understregede driftsøkonomikonsulent Torben Aamand Sørensen, da han gennemgik regnskabsresultaterne, at vi i Centrovice har valgt at tage nogle strategipenge med i 2010 regnskaberne, som jyderne først tager med i 2011. Det påvirker det fynske resultat med et plus på cirka 100.000 kroner.

Det rokker imidlertid ikke ved, at de fynske kvægbrugere har klaret sig rigtig godt i 2010. Når det gælder resultatet i kvægbruget på landsplan, så må den gennemsnitlige mælkeproducent notere et minus på 193.000 kroner. Det er med andre ord kun de fynske kvægbrugere, der samlet set kommer ud af 2010 med et plus på bundlinjen.

Antallet af kvægbedrifter i Danmark var det samme i 2010 som i 2009, nemlig 1097. Det gennemsnitlige areal steg en smule fra 150 til 157 hektar, mens antallet af årskøer steg fra 166til 173. Den bedste tredjedel, svarende til 365 bedrifter, havde i 2010 164 årskøer og et areal på 156 hektar.

Den fynske mælkeproducent Jan Matzen kunne i 2010 notere et dækningsbidrag pr. årsko på 14.023 kroner.

- Det er et imponerende resultat, konstaterede kvægkonsulent Ulla Hansen, Centrovice, da hun i forrige uge præsenterede tallene fra de 98 fynske mælkeproducenter, som deltager i foreningens produktionskontrol.

Den fynske kvægkonsulent glædede sig generelt over de gode fynske produktionsresultater, der efter det elendige 2009 nu næsten er på niveau med de stabile resultater, som blev opnået i perioden 2005 til 2008, hvor det gennemsnitlige dækningsbidrag lå omkring 12.000 kroner pr. årsko.

De enkelte racer
Når det gælder de enkelte racer øgede jersey dækningsbidraget fra 5.845 kroner i 2009 til 11.470 kroner i 2010, svarende til en fremgang på 5.625 kroner. Den største fremgang blev hentet på en bedre mælkepris, der voksede med 3.366 kroner i forhold til 2009 og i kraft af en højere tilvækstværdi på 1.102 kroner.

Hos SDM voksede dækningsbidraget pr. årsko fra 5.367 kroner i 2009 til 11.183 kroner i 2010, svarende til en fremgang på 5.816 kroner. SDM opnåede et plus på mælkeprisen i forhold til året før på 3.428 kroner og et plus på 1.487 kroner på tilvækstværdien.

RDM øgede dækningsbidraget fra 5.770 kroner pr. årsko i 2009 til 10.689 kroner i 2010, svarende til en fremgang på 4.919 kroner. Her var der et plus på mælkeprisen på 2.715 kroner i forhold til 2009 og en fremgang i tilvækstværdien på 1.168 kroner.

- Det er nogle rigtig fine resultater, lød det fra Ulla Hansen.

Top fem resultater
På mødet præsenterede Ulla Hansen de fem mælkeproducenter i toppen af hver race, og her blev der præsteret flotte resultater.

Hos jersey svingede top fem resultaterne fra 12.853 i dækningsbidrag pr. årsko til det imponerende resultat hos Jan Matzen på 14.023 kroner, som allerede er nævnt. De øvrige kvægbrugere i top fem indenfor jersey blev Kvægholdet Gelsted, Espeholm, Anders Bang og Jesper og Torben Bang.

Top fem resultaterne hos SDM svingede mellem 12.230 kroner i dækningsbidrag pr. årsko til 13.741 kroner. Det bedste resultat blev opnået af Søfælde IS med Jens Knudsen, Ebbe Elleman, Per Villebro og Mogens Elnegård på de følgende pladser.

Hos RDM opnåede de fem bedste et dækningsbidrag på mellem 11.794 og 12.610 pr. årsko. I toppen lå Lars Iversen, Anders Kastrup, Anja og Henrik Kongsdal, Søren Hvelplund og Henrik Jespersen.

Når det gælder de blandede besætninger blev der opnået dækningsbidrag på mellem 11.315 pr. årsko til 13.467 kroner. Top fem resultaterne blev opnået af Kim Ellebæk, Nina og Ole Stenholm, Inga Rasmussen, Poul Klausen og Bent Nissen.

På kvægmødet blev Søren Hvelplund, Gelsted, kåret som årets højdespringer. Den unge mælkeproducent etablerede sig i 2007 og har aktuelt 132 RDM årskøer. Søren Hvelplund formåede i 2010 at øge dækningsbidraget med 5.151 kroner til 12.549 kroner pr. årsko.

 

Læs også