Danish Crown: Vi har bogført efter reglerne

I lørdags bragte Effektivt Landbrug udtalelser fra formanden for Danske Svineproducenter, der betegner SPF's tømning af risikokassen som kreativ bogføring. Beskyldningerne afvises af Danish Crowns økonomidirektør.

Danish Crown betegner udtalelserne fra formanden for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, som usaglige.

Henrik Mortensen har på foreningens hjemmeside beskyldt SPF-selskabet, som er ejet af Danish Crown og Tican, for kreativ bogføring, efter at SPF-Risikokassen er blevet tømt og overført som en del af et overskud.

Efterfølgende har Danish Crowns CFO, Preben Sunke, forklaret sammenhængen.

Ifølge Preben Sunke er det ikke kreativ bogføring at tømme SPF-Risikokassen for 28 millioner kroner:

- Det har intet med kreativ bogføring at gøre. Det er derimod en konsekvens af den nye IFRS-regnskabspraksis, som Danish Crown gik over til sidste år, siger han.

Kassen opgjort
Preben Sunke forklarer, at kassebeholdningen i et forsikringsselskab kan svinge afhængig af, om den opgøres på et tidspunkt, hvor der har været mange eller få skader:

- Hvis hr. Mortensen indbetaler 200 kr. om måneden i præmie, så er der 1.200 kr. i kassebeholdning efter seks måneder, hvis han ingen skader har haft. Har han derimod flere skader, der overstiger 1.200 kr. i løbet af de næste seks måneder, er der minus i kassebeholdningen, lyder det.

- Så når forsikringsselskabets kasse skal gøres op og føres over i regnskabet, vil det skulle indtægts- eller udgiftsføres afhængig af, hvornår den gøres op.

CFO'en forklarer endvidere, at pengene ikke er udbetalt til avlsdyrskøberne, som Henrik Mortensen foreslår, fordi man i bund og grund kan sammenligne risikokassen med en forsikring.

Ligesom en bilforsikring
- Risikokassen er en forsikringsordning nøjagtig lige som en bilforsikring. Man betaler for at være forsikret mod skader, men man får jo ikke penge igen, hvis man ikke har haft skader, siger han.

- Det er en ordning, hvor man hæfter solidarisk, og det betyder, at den enkelte avler eller forsikringstager ikke straffes ved et højt skadesforløb – det betales af den fælles forsikringskasse. Hvis alle forsikringstagere har et godt skadesforløb over tid, tilpasses forsikringspræmien i nedadgående retning. Hvis det modsatte er tilfældet, stiger præmien.

Samme dækning som tidligere
Preben Sunke oplyser, at avlsdyrkøberne nu er dækket via den samme dækning som hidtil i Danish Crown Insurance.

- Den enkelte avler beslutter fortsat fra gang til gang, om han vil gøre brug af forsikringsordningen, eller om han vil påtage sig risikoen for sygdomsudbrud selv.

- Men vi er nødt til at overholde regnskabsreglerne, og ifølge dem må vi altså ikke have en pose herreløse penge liggende. Derfor er de bogført efter reglerne, konkluderer han.

Accepterer forklaring

Direktør for Danske Svineproducenter, Hans Aarestrup, forklarer, at foreningen accepterer forklaringen fra Danish Crowns CFO, Prebens Sunke, om tømningen af SPF's risikokokasse, men at Danske Svineproducenter stadig mener, den er moralsk kreativ:

- Vi hævder ikke, der er forgået noget ulovligt. Det virker rimeligt, at man regnskabsteknisk blev nødt til at lave ordningen om, men vi mener stadig ikke, det er i orden, at man bare inddrager pengene og lader svineproducenterne starte fra scratch i Danish Insurance, siger Hans Aarestrup.

- Det er sikkert ikke ulovligt, men det er moralsk angribeligt, at man bare inddrager penge, der var afsat til fremtidige tab, pointerer han.

- Danish Insurance fortsætter ordningen på uændrede vilkår, hvilket vel ikke er specielt ædelmodigt, eftersom man kan se, at ordningen har akkumuleret 28 millioner, siger Hans Aarestrup, og tilføjer:

- Hvis pengene havde fulgt med, kunne det på længere sigt måske have været med til at give en lavere præmie eller forebygget præmiestigninger.

Læs også