- Jeg har mere erfaring end Niels Jørgen

Martin Merrild vurderer, at han har gode chancer for at vinde formandsvalget i Landbrug & Fødevarer.

Efter sidste uges spekulationer om hvorvidt han er formandskandidat eller ej, åbnede Martin Merrild i går munden.

Når Landbrug & Fødevarer om lidt over tre uger afholder ekstraordinært delegeretmøde, så bliver det med ham som modkandidat til den fungerende formand, Niels Jørgen Pedersen.

Martin Merrild, der er formand for Fjerkrærådet og tidligere borgmester i Struer, fortæller, at hans overvejelser om at blive formand i Landbrug & Fødevarer startede straks efter, at Michael Brockenhuus-Schack meddelte, at han trak sig på grund af sygdom. I Niels Jørgen Pedersens tænkepause omkring sit kandidatur i ugerne, der fulgte efter, blev Martin Merrild spurgt første gang.

Efter et møde i weekenden med nogle af de landmænd, der har opfordret ham til at stille op, og som indbefatter adskillige formænd fra diverse landboforeninger fra hele landet, blev den endelige beslutning truffet.

- Ud fra en rationel beslutning så skulle jeg nok også lade være med at stille op, men det er lysten til at være med til at løse de udfordringer, som vi står over for, og specielt at være med til at fortsætte den proces, der allerede er i gang med at modernisere vores organisation og måden at arbejde på, der får mig til det, siger Martin Merrild.

Grundlæggende er det godt nok
Han fortæller, at det dog er hans mening, at der stadig er et godt stykke vej, før man er i mål med denne moderniseringsproces. Martin Merrild roser dog alligevel Landbrug & Fødevarers arbejde igennem organisationens snart to-årige levetid.

- Landbrug & Fødevarer har grundlæggende gjort det godt, men det er helt klart, at i den krisesituation som erhvervet står i, og med alle de politiske tiltag som man har været udsat for, så er man ikke i tilstrækkelig grad nået ud til medlemmerne. Jeg tror på, at hvis den enkelte landmand får tæt kendskab til det arbejde, der laves og de problemer, der er i det, så vil Landbrug & Fødevarer få en stærk opbakning, siger Martin Merrild.

Martin Merrild fortæller, at hvis han bliver formand, så vil han kunne tilbyde, at der bliver kommunikeret klart og tydeligt til medlemmerne og omverdenen. Derudover vil han medvirke til, at samfundet får indblik i »alt det gode«, som foregår ude i erhvervet, og det store potentiale, som der er.

- Her synes jeg, at vi er kommet rigtig godt i gang med indsatsen i »Den Gode Fortælling«, siger Martin Merrild.

Niels Jørgen er dygtig
Om sin modkandidat Niels Jørgen Pedersen fortæller Martin Merrild, at han mener, at det er en dygtig mand.

- Og det er jo heller ikke sådan, at jeg stiller op for at sende Niels Jørgen ud. Jeg stiller op med den forhåbning, at jeg selvfølgelig kan vinde, og at vi så bliver to, der bagefter skal arbejde sammen. Jeg vil i de næste uger bestræbe mig rigtig meget på, at debatten kommer til at foregå i en god tone, siger Martin Merrild.

Hvis en modkandidat vinder formandsvalget, så har Niels Jørgen Pedersen meddelt, at han fortsætter på posten som viceformand.

- Jeg har ingen intentioner om at skabe tvivl om Niels Jørgens kvalifikationer og evner. Jeg ser nemlig frem til, at vi bagefter skal have et meget tæt samarbejde, lyder det.

56-årige Martin Merrild fortæller, at der dog er grunde til, at de delegerede skal pege på ham frem for 46-årige Niels Jørgen Pedersen.

- Forskellen på os er, at jeg har været med længere, jeg har mere erfaring. Jeg har et meget bredere politisk erfaringsgrundlag, end Niels Jørgen har. Jeg mener også, at jeg selv har en vis træning i at begå mig i sådan et spil i kraft af, at jeg har haft så mange forskellige tunge poster både i og uden for landbruget. Over årene har jeg samtidig fået etableret mig et stort netværk i store dele af det danske samfund, siger Martin Merrild.

Effektivt Landbrug ville naturligvis gerne have haft en kommentar fra Landbrug & Fødevarers fungerende formand, Niels Jørgen Pedersen, omkring Martin Merrilds kandidatur, men den fungerende formand vendte i går ikke tilbage på vores henvendelse.

Læs også