Familieudvalg med fingeren på pulsen

Fyns Familieudvalgs nyligt afholdte generalforsamling viste, at udvalget efter et aktivt og travlt år 2010 er klar til med fornyet energi at tage fat på 2011’s udfordringer.

- I Fyns Familieudvalg tror vi på, at med det gode rygstød, vi har i Fyns Familielandbrug, har vi fundet spiren til fremtidens indsats for landbruget. Ja, vi tror vi har fingeren på pulsen.

Med disse optimistiske ord sluttede Fyns Familieudvalgs formand, Lilly Jørgensen, Rydskov, sin beretning på udvalgets generalforsamling, som fandt sted på Landbogården i Odense, fredag den 15. april.

Beretningen og den efterfølgende debat viste med al ønskelig tydelighed, at familieudvalget har noget at have optimismen i. Og generalforsamlingens valg, som alle var genvalg, viste, at medlemmerne er tilfredse med udvalgets arbejde.

Hvor kommer maden fra?
- For at få størst effekt af vores indsats blev året 2010 brugt til at skabe muligheder for, at børn og forældre kan se og opleve, hvor maden kommer fra, understregede Lilly Jørgensen. Vi valgte at sætte ind i forhold til børn og voksne ved at formidle direkte kendskab til landbruget og til det, som bliver produceret i landbruget. Og det gjorde vi ud fra devisen, at »Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, så er der ingen grund til at skynde sig!«

Fyns Familieudvalg havde blandt andet på Det Fynske Dyrskue en konkurrence, hvor de deltagende børn skulle kende tre forskellige danske frugt- og bærbuske. Det blev en stor succes.

En anden aktivitet blev afviklet i samarbejde med Børnehuset i Håstrup, hvor børnene var ude på landbrugsbesøg, og som sluttede med en bedsteforældredag med deltagelse af ca. 100 børn og voksne. Desuden har børn fra forskellige skoler været på besøg på en række landbrug, hvor de har oplevet landmandsfamilier og dyr – og hvor maden kommer fra. Endelig kunne det traditionsrige vinterkursus på landbrugsskolen i Korinth, hvor det gennemgående emne var »Det gode liv« – som sædvanlig – melde om totalt fuldt hus.

Ny sæson på skinner
Programmet for 2011 er allerede ved at være »på skinner«. Det første større arrangement afvikles i uge 19 i samarbejde med Tre Ege Skolen i Kværndrup, der har børn fra 0.-6. klasse plus SFO.

Her skal børnene lære, hvor maden kommer fra, og hvad der foregår i landbruget. Ugens emne har titlen »Landbrug og erhverv«. Det vil undervisere fra Fyns Familielandbrug fortælle om mandag formiddag. De følgende dage er der besøg på forskellige landbrug med grise, køer og maskiner, og en af dagene besøges Den Fynske Landsby, så børnene kan opleve kontrasten mellem landbruget før og nu. Arrangementet slutter lørdag den 14. maj, hvor Familielandbrugets vogn kommer og uddeler sund og lækker mad.

Blandt årets øvrige planlagte aktiviteter kan nævnes Det Fynske Dyrskue, skolehaver (hvoraf der er en på vej på Nordvestfyn), forbrugerbevægelsens kampagne »Stop spild af mad« samt en række andre tiltag, som endnu ikke er helt fastlagt.

Læs også