Formand: Fortsat ringe konkurrencevilkår

Sidste år viste en analyse fra Patriotisk Selskab, at danske landmænd belastes langt hårdere af skatter og afgifter end konkurrenter. Situationen er den samme i dag, vurderer formanden Peter Cederfeld, og efterlyser politisk handling.

Det koster fortsat 1.000-1.200 kroner mere pr. hektar for de danske landmænd at producere hvede end konkurrenterne i Tyskland, Frankrig, Sverige og England.

Det konstaterer formanden for Patriotisk Selskab, Peter Cederfeld, efter at foreningen for et års tiden siden lavede en analyse, der viste, hvor belastet de danske landmænd er af skatter, afgifter, mv. i forhold til konkurrenter.

Siden har Peter Cederfeld gentagne gange efterlyst mere politisk handlekraft i forhold til at bløde op på erhvervets hårde konkurrencevilkår. Desværre uden resultat indtil videre, konstaterer formanden i dag.

- Landbruget vil gerne være en del af fremtiden i Danmark og bidrage med flere arbejdspladser og eksport for milliarder af kroner. Men konkurrenceevnen er ikke blevet bedre det seneste års tid, og der er heller ikke kommet noget konkret fra politisk side, der forbedrer vores dyrkningsvilkår eller rammevilkårene for erhvervet, siger Peter Cederfeld.

Det haster
Regeringen satte sidste år en omfattende analyse i gang af erhvervets konkurrencevilkår, herunder kvælstofområdet. Fødevareminister Henrik Høegh (V) forventer, at langt størstedelen af arbejdet vil være færdigt om et par måneder.

Peter Cederfeld mener, at det haster med nogle udspil fra politikernes side, der kan forbedre rammevilkårene radikalt.

- Det er lidt den omvendte vej at gå at pålægge erhvervet vandplaner, bræmmeplaner og mange andre planer uden fuldt ud at kende de økonomiske konsekvenser af dem og uden at have analyseret landbrugets konkurrenceevne først, siger Peter Cederfeld, og tilføjer:

- Landbruget vil gerne være en positiv medspiller, men politikerne bør se på, om det nu også er den rigtige vej at gå, hvis de vil skabe arbejdspladser i landet. Planerne for landbruget bør under alle omstændigheder implementeres på en bæredygtig måde og i et tempo, så folk føler, at de er med og har indtjeningen til at stå udviklingen igennem. Derfor bør erhvervets konkurrencevilkår undersøges først. Jo hurtigere, jo bedre.

Er lyspunkter

Fødevareminister Henrik Høegh siger til Effektivt Landbrug, at regeringen på det seneste har forbedret landbrugets konkurrenceevne ved at udskyde målet om at reducere landbrugets udledning af 10.000 ton kvælstof til 2027. Dermed skal landbruget kun reducere med 9.000 ton inden 2015.

- Dette er et resultat af første del af analysearbejdet af erhvervets konkurrencevilkår (som regeringen satte i gang sidste år, red.) hvor vi så på, hvordan landene omkring os implementerede kravene, siger Henrik Høegh, og tilføjer:

- Forløbet viser, at lige så snart en analyse lander på bordet, så handler vi efter den.

Peter Cederfeld siger, at han er glad for, at regeringen har udskudt målet om at reducere kvælstofudledningen med 10.000 tons.

- Tilbage står dog, at de vandplaner osv., der ligger i støbeskeen, vil påføre erhvervet yderligere omkostninger i betydelig grad, blandt andet i form af, at landbruget jo stadig skal reducere kvælstofudledningen med 9.000 ton, siger Peter Cederfeld.

Afventer
Henrik Høegh glæder sig også over, at mange slagtesvin, som før blev sendt til Tyskland, nu er vendt tilbage i folden hos Danish Crown igen.

- Det er først og fremmest Danish Crowns fortjeneste, men jeg glæder mig alligevel over, at det har været muligt, siger Henrik Høegh.

Fødevareministeren fortæller, at han godt er klar over, at landbruget er bagud med konkurrenceevnen.

- Men det gør ikke miljøudfordringerne, der skal løses, mindre, siger Henrik Høegh, og tilføjer, at han vil afvente, hvilke resultater der kommer ud af analysearbejdet med hensyn til mulige alternativer til dyre efterafgrøder, ålegræsværktøjets brugbarhed, m.m.

Samtidig peger ministeren på, at konkurrenceevne er mange ting – en vigtig brik er blandt andet de danske lønninger, som voksede for stærkt i 2006-2007.

Vækstplan
Henrik Høegh siger, at han gerne vil være med til at iværksætte en vækstplan for landbruget.

- Lige nu forhandler regeringen om at skaffe balance på statens budgetter ved hjælp af 2020-planen, så renterne ikke ryger i vejret. Landbruget er måske det erhverv, det vil komme til at betyde mest for. Og får vi 2020-planen på plads, så er tiden inde til umiddelbart efter at se på tiltag, der giver vækst i landbruget, lover Henrik Høegh.

Landbrug og Fødevarer har netop offentliggjort en analyse af erhvervets konkurrenceevne. Den kan ses på lf.dk.

Læs også