Selandia-CEU giver muligheder

Om det gælder erhvervsuddannelser, efteruddannelseskurser eller videregående uddannelser til landbrugserhvervet, så er Selandia-CEU i Slagelse en spændende mulighed. Landbrug ØST har talt med tre af stedets ansatte om Selandias tilbud.

Landbrugsfaglærer Ove Andersen skænker en stor kop kaffe, mens han fortæller om den fremtid, han underviser i på Selandia i Slagelse.

- Undervisningen er nærmest fagre ny verden. Kursister kan blandt andet lære om Mark Online fra DLBR. Det er et af landets mest udbredte markprogrammer og John Deere har - i samarbejde med DLBR - udviklet et program, så traktor og sprøjtecomputeren, Greenstar 2600 og 2630, kan kommunikere sammen. Så job og arbejdsopgaver kan dokumenteres og registreres.

- Dette DataManagement er det sidste nye, og det er blandt andet den teknologi, vi underviser i her på stedet, fortæller Ove Andersen.

Med denne udvikling får landmanden et større overblik over sprøjteopgaverne og i sidste ende mindre papirarbejde. Denne løsning betyder, at markplaner og sprøjtejournaler kan indberettes elektronisk til Plantedirektoratet.

Men dette kræver faglig og teknisk viden, og denne viden bliver i højere og højere grad en nødvendig del af landmandens hverdag.

Fremtiden er faglært
Troels Stensballe er VEU-konsulent på stedet, og han er ikke i tvivl om, hvilken vej udviklingen går i Danmark.

- Fremtiden i landbruget er faglært, og det kan du blive her.

Selandia er eneudbyder i Østdanmark af AMU-kurser på landbrugsmaskinområdet og på planteavlsområdet. Det betyder, at vi på skolen samt i samarbejde med landbrugsrådgivningscentrene og samarbejdende skoler afholder en bred vifte af kurser i hele Østdanmark, forklarer Troels Stensballe.

Klikker kommende kursister eller nye elever ind på Selandias hjemmeside og læser om efteruddannelse, vil de finde et link til den nye landsdækkende oversigt over udbudte AMU-kurser. www.efteruddannelse.dk  Fremtidige tilmeldinger skal foregå gennem denne hjemmeside.

Målrettet undervisning
Det er vigtig for Troels Stensballe at understrege, at blandt andet efteruddannelse på Selandia kan være et godt tilbud til udvikling af ansatte i landbruget, der gerne vil tilegne sig mere faglighed.

- Vi tilbyder efteruddannelse til landbruget, og vi tilbyder grundlæggende erhvervsuddannelse til landbruget til den »faglærte landmand«. Vi har også erhvervsakademiet med overbygningsuddannelsen til jordbrugsteknolog som et to-årigt fuldtidsstudie, fortæller han.

Voksne elever
Selvom der er en god tilstrømning af elever og kursister til både ungdomsuddannelserne og efteruddannelsen, kunne Selandia godt bruge flere elever på erhvervsuddannelserne. For her er der plads. Men hvorfor, der er færre indmeldte her, kan være svært at svare på.

- Forklaringen er måske de mindre årgange, men de unge mennesker stopper også hurtigere og prøver flere ting. Nu er der til gengæld en hård konkurrence på arbejdsmarkedet om ganske almindelig jobs, så måske vender det igen, og dermed kommer der flere ansøgere, forklarer uddannelseschef på Selandia, Helge Arildsø, og han forsætter.

- Det er dog svært at vide. Men de ansøgere vi får nu, er i gennemsnit et par år ældre og har et par års erhvervserfaring. Det er med til at højne niveauet, for de er mere modne.

Og når det gælder om at finde en efterfølgende praktikplads, er det modsat andre uddannelser ikke nogen udfordring.

- Landbruget er et rigtig godt sted at få en praktikplads. Dem som vil være landmænd, og som går her på stedet, har vi ikke problemer med at finde uddannelsespladser til. Der er gode beskæftigelsesmuligheder under hele forløbet, påpeger Helge Arildsø

Landbrugsfaglærer Ove Andersen mener, at der er noget helt særligt over landmanden. En form for dannelse som uddannelsen giver, og som man kan tage med sig videre i livet. Et ungt menneske har i hvert fald fået en sikker og værdifuld ballast.

- Vi har stadigvæk inden for dansk landbrug en positiv og anerkendt aura i resten af erhvervslivet. Har man en landmandsuddannelse, kan man begå sig alle andre steder. Man kan nemlig komme op om morgen, man kan bruge sine hænder og sit hoved, man er stabil, og man har sund og naturlig holdning til erhvervslivet.

- En landmand, der søger job hos en entreprenør, bliver ansat omgående. Det er et af plusserne ved faget. For faget står for kvalitet. Det er derfor ikke så ringe at få en landmandsuddannelse.

- Andre bruger senere erhvervet til at komme videre med deres karriere, og sådan er vilkårene. Men kan man begå sig i landbruget, kan man sagtens begå sig andre steder med succes, slutter Ove Andersen

Læs også