Miljøministeren får læsestof til flere måneder

Da miljøminister Karen Ellemann (V) i går var i Odder for at åbne et nyt minivådområde, benyttede formanden for DLMØ, Jens Gammelgaard, lejligheden til at aflevere en stor mængde indsigelser mod de fremlagte vandplaner.

Et øjeblik overvejede miljøminister Karen Ellemann at sætte sig på en solskinsplet i skovkanten ved godset Rodsteenseje nær Odder for at kaste sig over de to A4 mapper med indsigelser mod vandplaner, hun netop havde modtaget af formanden for DLMØ Jens Gammelgaard.

- Det, der sker nu, er at embedsapparatet efter på fredag, hvor høringsfristen udløber, vil gå i gang med at strukturere de mange høringssvar. Allerede nu ved jeg, der vil komme rigtigt mange høringssvar og jeg kan forudse, at vi ikke vil blive færdige med at bearbejde dem før sommerferien, sagde Karen Ellemann til Effektivt Landbrug.

- Jeg kan heller ikke love, at det her minivådområde, der nu er åbnet og vil blive testet i alle ender og kanter, vil blive en del af de fremtidige virkemidler. Men alle skal vide, at jeg inderligt håber, det vil vise sig at være et effektivt våben i kampen mod at reducere udledningen af fosfor og kvælstof til vandløbene og i fjordene.

Indsigelser
I det minivådområde, der i går blev indviet på det økologisk drevne Rodsteenseje ved Odder, leder først vandet gennem et såkaldt sedimentationsbassin, hvor sand- og jordpartikler i drænvandet falder til bunds og aflejres, før vandes ledes videre. De bundfaldne partikler indeholder i sær meget fosfor, som dermed kan genbruges på markerne, når aflejringerne fra sedimentationsbassinet fra tid til anden skal oprenses og fjernes.

Herefter ledes vandet videre til tre bassiner, hvor der vokser vådbundsplanter som tagrør og dunhammer samt forskellige græsser. De forskellige vandplanter, der plantes i bræmmer, vil ændre livsvilkårene for fritlevende bakterier, fordi deres adgang til ilt forringes. I stedet øges bakteriernes forbrug af ilt bundet til nitrat og medvirker derved til at reducere nitratindholdet i vandet.

Det er nu meningen, at forskere i samarbejde med lokale myndigheder skal overvåge og dokumentere minivådområdets effekt. Blandt andet skal det undersøges, hvilke planter, der fungerer mest effektivt.

Læs også