Stribevis af nej'er til partistøtte

Flere og flere landboforeninger siger nej til at støtte politiske partier økonomisk.

For cirka to uger siden løftede Landbrug & Fødevarer sløret for, at de bevæger sig ind på et nyt område og fremover økonomisk vil støtte de politiske partier, der rykker mest for landbruget.

I første omgang er der tale om et bidrag på cirka tre mio. kr. i økonomisk støtte til de politiske partier op til det kommende folketingsvalg. Til Landbrugsavisen fortalte fungerende formand Niels Jørgen Pedersen, at det nok er sandsynligt, at Venstre snart får et stort bidrag fra Landbrug & Fødevarer. Også andre partier, især borgerlige, er dog i spil til at få støtte fra landbruget.

Det er dog helt frivilligt for landmænd, om de vil være med i ordningen. Landmænd kan få refunderet sit støttebeløb over kontingentet, hvis de selv melder fra.

Flere landboforeninger har dog taget skridtet og allerede meldt ud, at de ikke vil bakke op om at give partistøtte. Det drejer sig indtil videre om Vestjysk Landboforening, Landboforenignen Limfjorden, Djursland Landboforening og senest Agri Nord.

Det er ikke rigtigt
Hos Agri Nord skyldes den negative holdning til partistøtte den holdning, som flere medlemmer gav udtryk for på foreningens generalforsamling i sidste uge. Det fortæller Agri Nords nyudpegede formand, Carl Chr. Pedersen, der sammen med den øvrige bestyrelse i mandags konstituerede sig og besluttede ikke at bakke op om Landbrug & Fødevarers initiativ. 

- Jeg er enig i, at vi ikke skal yde partistøtte fra foreningen, eftersom vi er en forening, der er sammensat af mange forskellige interesser. Personligt mener jeg ikke, at partistøtte fra centralt hold er rigtigt og slet ikke på nuværende tidspunkt, hvor vi har oplevet et kolossalt pres fra alle politiske partier omkring de forestående forhandlinger vedrørende vandplanerne, siger Carl Chr. Pedersen.

Hvis medlemmerne i Agri Nord alligevel ønsker at yde partistøtte, så henstiller Carl Chr. Pedersen til, at man personligt kan yde bidrag til de partier, man måtte ønske at støtte.

Udover de fire landboforeninger, der har meldt fra over for partistøtte, har også flere foreninger i Familielandbruget sagt fra.

Nødvendigt onde
Ikke alle landboforeninger siger dog fra. Hos Sønderjyllands Landboforening fortæller formand Henrik Frandsen, at man herfra vil lade det være helt op til medlemmerne selv at beslutte, hvorvidt man ønsker at være med til at give partistøtte.

- Dybest set er det at give partistøtte jo nok lidt forkert. På den anden side er det også en moderne interessevaretagelse, som erhvervet benytter sig. Jeg ser faktisk ingen vej udenom, siger Henrik Frandsen, der også sidder i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Han fortæller, at levede man i en ideel verden, så var der ikke noget, der hed partistøtte.

- Men for mig at se er vi nødt til at gøre det for at få indflydelse som erhvervsorganisation, siger Henrik Frandsen, der ser partistøtten som et udtryk for, at vi er ved at få amerikanske tilstande i dansk politik.

- I Amerika er det jo en helt naturlig ting at give støtte til politiske partier. Derovre giver man i øvrigt til begge sider. Der er ingen amerikansk stor virksomhed, der ikke støtter begge lejre i en valgkamp, siger han.

Delte meninger
Den sønderjyske formand fortæller, at han ingen idé har om, hvordan opbakningen er til partistøtten iblandt medlemmerne i Sønderjyllands Landboforening. På generalforsamlingen i foreningen i forrige uge var partistøtten ikke et tema.

- Men vi behandlede det i sidste uge i bestyrelsen. Her var der meget delte meninger, lyder det.

Læs også