Uro i baglandet i landboforening

Flere medlemmer af Lemvigegnens Landboforening efterlyste på foreningens generalforsamling tirsdag aften, at Landbrug og Fødevarer bakker op om traktordemonstrationerne.

Tirsdag aften var omkring 100 medlemmer af Lemvigegnens Landboforening samlet på Hotel Lidenlund i Lemvig til generalforsamling.

Som så mange andre steder rundt omkring i landet på generalforsamlingerne i denne tid var emnerne også her vandplaner, Grøn Vækst, Landbrug og Fødevarers politiske strategi samt imagekampagnen Den nye fortælling.

- Jeg kan ikke forstå, at de tåbeligheder, der ligger i Grøn Vækst, ikke kommer frem, og så er det da godt, at andre bevægelser kan lave demonstrationer, sagde Holger Lundgaard Madsen, Vandborg.

Han understregede, at der er uro i baglandet. Det er set både i de nordlige og sydlige dele af landet og senest i København.

- Det er paradoksalt, at det er Landbrug og Fødevarer og en stribe landboforeningsformænd landet over, men ikke andre, der kritiserer demonstrationerne, sagde han og tilføjede:

- Man skal huske på, opad i systemet, hvorfor man er blevet valgt. Der er et bagland.

Brug baglandet
Steen Bitch, Gudum, deltog også i debatten omkring traktordemonstrationerne. Han bakker også op om, at landbruget viser tænder, som han udtrykte det, og han mener, det er en dårlig ide, at Landbrug og Fødevarer ikke bakker op om det.

- Når Landbrug og Fødevarer har et bagland, der viser sig ved en traktordemonstration, så kan de bruge det ved forhandlingsbordet. Man skal ikke som politisk organisation være bange for, at der er to niveauer, sagde han.

Respektér anden linje
Formand Bent Graversen roste traktordemonstrationen i København for, at den forløb fint og fik en positiv dækning i medierne.

- Jeg vil ikke sige, at traktordemonstrationen var en dårlig ide, men det er ok, at Landbrug og Fødevarer siger, at det ikke er deres linje. Det må vi respektere, sagde formanden.

- De, der skal sidde ved forhandlingsbordet, skal have lov at køre den linje, de vil, slog han fast.

Dialog giver mere
Kristian Gade, der er medlem af Landbrug og Fødevarers bestyrelse og formand for naboforeningen Holstebro-Struer Landboforening, var inviteret med til generalforsamlingen.

Han slog fast, at det er fagligheden, Landbrug og Fødevarer slår på. En faglighed som er blevet taget med i Grøn Vækst 2.0.

- Mange ting er lykkedes i Landbrug og Fødevarer. Regeringen har indset, at der ikke var nok faglighed i det første udspil, sagde han.

Det er baggrunden for, at der nu er nedsat et udvalg, der skal undersøge konsekvenser og blandt andet effekten af de foreslåede virkemidler.

- Det er en lang sej kamp at få politikerne til at se, at tingene ikke er fagligt i orden, sagde Kristian Gade, der oplyste, at der holdes mange møder og arbejdes hårdt på at få politikerne til at se problemerne i Grøn Vækst.

- Jeg føler, at dialogen med politikerne giver mere end traktordemonstrationer, sagde han.

Lemvigegnens Landboforening indgik i forbindelse med et byggeri på landbocentret Noatun i Lemvig en aftale om en fastrenteswap i 2006.

- På det tidspunkt var F1-renten på 4,6 procent, og vores pengeinstitut anbefalede, at vi lavede en renteswapaftale i schweizerfranc. Dengang var det sikkert, og renten var på 3,26, sagde direktør Henrik Damgren.

Men tingene ændrede sig, og nu er swappen skyld i, at landboforeningen går ud af 2010 med et underskud på 511.000 kroner.

Landboforeningens bestyrelse vurderer nu, om foreningen skal gå ud af swapaftalen, og situationen følges nøje.

Årets omsætning i 2010 endte på 21,5 millioner kroner, og foreningens egenkapital er på 6,5 millioner kroner.

Formand Bent Graversen, Fabjerg, blev genvalgt uden modkandidater ved en skriftlig afstemning. Bestyrelsesmedlem Niels Chr. Lind, Vandborg, blev også genvalgt, mens Poul Nygaard, Resen, erstattede Finn Dahl Hansen, Fousing, der ikke ønskede genvalg.

Læs også