Grøn GASA-formand fik rødt lys

Det fynske andelsselskabs bestyrelse har vraget frugtavler Mogens Christensen, Otterup, som formand til fordel for et eksternt medlem af bestyrelsen.

Den første uge af marts blev nogle bevægede dage for det 82 år gamle andelsselskab GASA Odense Frugt-Grønt A.m.b.a.

Om mandagen valgte selskabets adm. direktør, Jesper Bech Sørensen, efter to og et halvt år på posten overraskende at rydde sit skrivebord på GASA Odense Frugt-Grønt's domicil på Lavsenvænget i Odense.

Tre dage senere fik selskabets formand siden 2003, frugtavler Mogens Christensen, Otterup, på et bestyrelsesmøde umiddelbart før en ordinær generalforsamling af de øvrige bestyrelsesmedlemmer et vink om, at han på et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen ikke ville få fornyet sit mandat som GASA Odense Frugt-Grønt's folkevalgte førstemand.

Men dermed var overraskelsernes tid ikke forbi. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det eksterne medlem, direktør Christian Hodal Nielsen, Horsens, på lovlig vis skiftet ud med konsulent Allan C. Bülow, Odense, der som nyt eksternt medlem blev konstitueret som GASA Odense Frugt-Grønt's nye formand.

Det er første gang siden grundlæggelsen i 1929, selskabet vælger en formand udenfor andelskredsen.

Ikke helt en fremmed fugl
Allan C. Bülow, der har en uddannelse som cand. marc. aud. og driver selvstændig konsulentvirksomhed, er ikke helt en fremmed fugl i dansk gartnerierhverv.

Siden efteråret i fjor har Allan C. Bülow udført strategiske ledelsesopgaver for GASA Odense Frugt-Grønt, og efter sin uddannelse i midten af 1990erne var han i tre år ansat i revisionsfirmaet Leo Olsen Gartnerdata. I en endnu tidligere fortid var han i en periode ansat som medhjælper i hallerne på det daværende GASA Odense-Blomster.

- Med det kendskab jeg siden efteråret i fjor har fået til GASA Odense Frugt-Grønt, glæder jeg mig til opgaven som selskabets formand. Og selv om det er vanskelige tider for branchen, føler jeg mig overbevist om, at GASA Odense Frugt-Grønt har en fremtid, lyder det optimistisk fra Allan C. Bülow.

18,9 millioner i underskud
Iagttagere skønner, at både formandsskiftet og direktørens pludselige afsked skyldes, at selskabet kom ud af 2010 med et underskud på 18,9 millioner kroner.

På GASA Odense Frugt-Grønt's generalforsamling oplyste Mogens Christensen i sin sidste formandsberetning, at underskuddet blandt andet skyldes en post på 10 millioner kroner til nedskrivninger i forbindelse med selskabets salg af bygninger på Lavsenvænget til GASA Group.

- Men en anden stor post på fem millioner kroner stammer fra selskabets grøntsagssnitteri GASA Plus, der på grund af svigtende salg og hård konkurrence på markedet sidste sommer blev lukket, lød det fra Mogens Christensen, der føjede til, at de sidste fire millioner kroner blandt andet skyldes et fejlagtigt snackprojekt til børn og unge med overskriften Kaj og Andrea.  

Svigtende omsætning
På generalforsamlingen blev det endvidere oplyst, at GASA Odense Frugt-Grønt i 2010 omsatte for 311,2 millioner kroner eller 22,5 millioner kroner mindre end året før.

- Den svigtende omsætning skyldes et dyk i omsætningen på 36,1 millioner kroner af importerede varer. Til gengæld kan det med tilfredshed konstateres, at der i 2010 blev omsat for 13,7 millioner kroner flere danske grøntsager, sagde Mogens Christensen til generalforsamlingens 75 deltagere.

Ved årsskiftet til 2011 talte GASA Odense Fugt-Grønt 89 medlemmer. I 2010 tog selskabet afsked med 11 andelshavere med en samlet omsætning på knap 835.000 kroner, men i samme periode blev der budt velkommen til tre nye andelshavere med en samlet omsætning på knap 13,4 millioner kroner.

Selskabets bestyrelse har overladt konsulentfirmaet Mercuri Urval at finde en ny adm. direktør til GASA Odense Frugt-Grønt. Indtil da er selskabets hidtidige driftschef, Johnny Raasthøj, konstitueret i stillingen.

Læs også