LHN: Vi må bygge på bredt samarbejde i EU

GENERALFORSAMLING: LHN’s formand Jørgen Popp Petersen sagde i sin beretning på generalforsamlingen i Tinglev, at Danmark bør satse endnu mere på landsbrugspolitikken i EU og frem for alt samarbejdet med Tyskland.

- Dansk landbrugs fremtid ligger i samarbejdet i EU, fastslog formanden for LHN – Landwirtschaftlicher Haupverein für Nordschleswig gårdejer Jørgen Popp Petersen på selskabets generalforsamling i Tinglev. Han pegede i sin beretning på, at LHN altid har set sig selv ikke kun som en landboforening med lokale opgaver, men også som brobygger i grænselandet.

- I Danmark har man ofte set mod Norden, Storbritanien og Amerika. Aus unserer Sicht liegt die Baustelle im bezŸglich Agrar-Politik in der EU und vor allem gemeinsam mit Deutschland. Efter vores mening er det frem for alt samarbejdet med Tyskland, vi må bygge på.Wie hier ein GesprŠch zwischen Bauernverbands PrŠsident Werner Schwartz und Vorsitzender Mikael Brockenhuus Schack. Popp Petersen pegede på samtalerne mellem Bauernverbands præsident Werner Schwartz og formanden for Landbrug & Fødevarer Mikael Brockenhuus Schack og på de danske selskaber DLG, Arla og Danish Crowns investeringer i Tyskland.

Synergieffekter
- De danske virksomheder hævder, at det er nemmere at tjene penge i Tyskland. Forhåbentlig får vi vores andel af det. Man kšnnte es so auslegen das der deutsche Bauer das Kapital im eigenen Betrieb behalten hat, wo der DŠnische x mia Kr. in die Genossenschaft investiert hat.Man kunne tolke det sådan, at den tyske landmand har beholdt kapitalen i sin egen bedrift, mens den danske har investeret milliarder af kroner i kooperative selskaber.

-Ob die ein oder andere Strategie die richtige ist, ist schwer zu beurteilen. Hvilken strategi der er den rigtige, er svært at bedømme. Popp Petersen fandt, at forskellen var tydelig, men at den fælles politik i EU havde gjort det muligt at skabe synergieffekterDer unterschied ist deutlich. til gavn for alle.

Formanden sagde videre i sin beretning, at deDie unterschiedlichen Rahmenbedingungen in DŠnemark und Deutschland war ein oft diskutiertes Thema. forskellige rammevilkår i Danmark og Tyskland er et ofte diskuteret emne. -Ein Landwirt aus Kreis Flensburg hat mich darauf angesprochen. En landmand fra Flensborg sagde til mig:Und r sagte: ãEs irritiert Mich das es auf das Gro§treffen in Aggerschau so dargestellt wurde als ob der deutsche Landwirt auf dem Sofa liegt und die Apfelsinen ihm runter im Kopf fŠlltÒ. » Det irriterer mig, at det på et stormøde i Aggerschau blev fremstillet, som om den tyske landmand ligger på sofaen, og der falder appelsiner ned i hans turban«. Ich kann ihm Recht geben, die Debatten sind meistens zu unnuanciert. Jeg kan give ham ret i, at debatterne ofte er for unuancerede. Schwarz- Wei§ Malereien schaden eher. At male det sort-hvidt skader mere, end det gavner.

Energiproduktion
- I DDer Vergleich der vor und nach gelagertem Bereich ist interessant.anmark har andelsselskaber stadig en markedsandel på 90 procent, mens den i Tyskland har været på tilbagegang i mange år. De muligheder, som der er syd for grænsen for biogas og anden energiproduktion, kan godt kalde på misundelse.11 De interne drøftelserne om denne politik tager til i Tyskland.

- Mange steder er den lokale befolkning imod, at går fra produktion i landbruget af fødevarer til energiproduktion. Ob der Landwirt ein Schweinestall oder eine Biogasanlage bauen will, der €rger ist da.Om landmanden vil bygge en svinestald eller et biogasanlæg – det skaber utilfredshed. Transport, Monokultur Mais, FlŠchen- Knappheit und ungleiche Konkurrenz zur Milch- und Fleischproduktion sind weitere Themen.Jørgen Popp Petersen pegede på, at Danmark med den hidtidige dyretæthed ikke har arealer til en tilsvarende strategi.

LHN’s formand glædede sig over, at der atter er fremgang i landbruget. - Bedre priser og den positive stemning er ved at vende tilbage efter krisen. Die Landwirtschaft hatte die letzten Jahre ein zu niedriges Einkommen, zur gleichen Zeit wird es mehr und mehr deutlich das wir fŸr die Gesellschaft unentbehrlich sind. I de sidste par år har landbruget haft en for lav indkomst. Samtidig bliver det mere og mere tydeligt, at vi er uundværlige for samfundet. Da Wir nur etwas Protein fŸr unsere Produktion importieren muss, sind wir weiterhin die Branche mit der grš§ten Valuta †berschuss.Da vi kun importerer noget protein til vores produktion, er vi fortsat den branche, der har det største valutaoverskud. Die Industrie hat noch 20% weniger Produktion als 2008, der Agro Business dampft aber weiter mit Rekordzahlen bei der Export in 2010. Industrien har stadig 20 procent mindre produktion end i 2008, men landbruget kører videre med rekordtal for eksporten i 2010.

Dårlige bankledelser
Formanden fandt det dog ærgerligt, at problemerne trækker ud på grund af dårlige bankledelser og krak i bankverdenen.

- Det er skyld i enorme tab med store virkninger i samfundet, sagde Jørgen Popp Petersen.  Efter bankkrakkene oplever vi, at bankerne generelt er blevet mere tilbageholdende med at gå ind i sunde og nødvendige arrangementer. Vi ser, at ældre landmænd og landmænd med dårligt helbred ikke kan få finansieret et ejerskifte. Vi må tilbage til normale tilstande igen.

- Vi har ikke i det sønderjyske haft bankkrakkene tæt inde på livet. Landsdelens banker har opført sig pænt, så jeg har tiltro til, at vi atter kan få finansieret handler, investeringer og drift.

På generalforsamlingen kunne LHN’s direktør Tage Hansen oplyse, at de 36 medarbejdere i 2010 havde været med til at skabe foreningens bedste år nogensinde. Man var nået op over 20 millioner i omsætning, og trods nedsættelse af taksterne for rådgivning havde man kunnet forøge overskuddet og dermed egenkapitalen, så den nu er på 3,2 millioner kroner.

Formandsberetning og regnskaber blev godkendt af forsamlingen uden indvendinger eller spørgsmål, og valgene var alle genvalg.

Læs også