Halmleverandører vejrer morgenluft

Regeringens energiudspil »Energistrategi 2050« modtages positivt hos Danske Halmleverandører, der kalder satsning på mere biomasse begavet.

Regeringens »Energistrategi 2050, der i går blev fremlagt af klima- og energiminister Lykke Friis (V), kan blive et gennembrug for bioenergisektoren i Danmark.

Det vurderer formanden for Danske Halmleverandører, proprietær Hans Stougaard, Flemløse på Vestfyn.

- Udspillet er ikke kun meget positivt for halmbranchen. Det kan gå hen og blive et egentlig gennembrud for hele biomassebranchen. Og der er virkelig grund til at rose udspillet, som jeg kender det, her før vi kan dykke ned i detaljerne, sagde Hans Stougaard til Effektivt Landbrug kort efter præsentationen af »Energistrategi 2050«.

2,4 mio. ton halm ekstra
Ingen kan dog på nuværende tidspunkt sætte tal på, hvor meget mere halm og anden biomasse, de nye politiske planer kommer til at betyde for forbruget.

- Men potentialet er enormt. Vi bruger i dag 1,4 millioner ton halm i Danmark. Og der er 2,4 millioner ton tilbage, vi kan bruge af. Vi er klar, fastslår Hans Stougaard.

Han glæder sig blandt andet over, at der lægges op til frit brændselsvalg på værker under 20 megawatt.

- Det kan give en åbning for et større halmforbrug. Og vi har teknologien i dag. Fynsværkets Blok 8 er et eksempel. Her har man lige købt 20.000 ton ekstra halm, fordi forventningerne om, at man kunne afbrænde 170.000 ton, er blevet overgået af virkeligheden, siger halmformanden.

Begavet udspil
Han tilføjer, at det for ham at se er begavet, at politikerne nu vil frigøre sig mest muligt fra fossile brændsler.

- Det handler jo om forsyningssikkerhed, hvilket er topaktuelt set i lyset af uroen i Mellemøsten og Nordafrika.

- Samtidig synes jeg, det er væsentligt, at man bruger sine husholdningspenge fornuftigt i Danmark. Og det gør man, hvis man bruger dansk biomasse. Så nu skal vi i branchen selvfølgelig ud og argumentere for, at det bliver dansk biomasse - og ikke baltisk eller canadisk biomasse - der bliver brugt, slutter Hans Stougaard.  

- Biogas er en nøgleteknologi i omstillingen til det fossilfri samfund. Derfor er det positivt, at regeringen har gjort det til et centralt tiltag i bestræbelsen på at nå ambitiøse klima- og miljømål.

- Regeringens udspil er et skridt i den rigtige retning, men giver ikke den nødvendige reelle forbedring af den basale økonomi, som skal til for at tiltrække investorer i biogas, siger direktør Claus Søgaard-Richter, Landbrug & Fødevarer.

- Udspillet vil dog alt andet lige skabe større efterspørgsel efter dansk biomasse. Og set i det lys er det bestemt et skridt i den rigtige retning, siger direktøren til Effektivt Landbrug.

Klima- og energiminister, Lykke Friis (V), fremlagde i går »Energistrategi 2050«. Her understregede hun, at planen er et skridt mod at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler som olie og kul.

- Biomasse er en central del af vores plan. Vi ønsker mere biomasse - herunder biogas. Det er stabile energikilder, og landbruget får dermed en vigtig rolle som energileverandør, pointerede Lykke Friis.

Udspillet lægger op til, at andelen af grøn energi øges fra 19 procent i dag til 33 procent i 2020. Samtidig skal bruttoenergiforbruget i 2020 sænkes med 6 procent i forhold til 2006. Det skal ske gennem energieffektivisering.

Energistrategi 2050 er regeringens udspil forud for kommende energipolitiske forhandlinger mellem Folketingets partier.

Læs også